Målgång för Företagsakademin 3.0

Företagsakademin 3.0 – en katalysator för stärkt konkurrenskraft
800 deltagare i nätverksträffar, nästan lika många deltagare i 32 utbildningar vid 183 utbildningstillfällen är några av siffrorna som presenterades vid Företagsakademins avslutande träff den 21 januari. Det bestående värdet för Malmö handlar dock inte om kvantitet. Medverkande företag upplever i dag ökad affärsnytta och innovationsförmåga, stärkt företagskultur, tydligare värderingar och mer proaktivt ledarskap.

Ingen straffspark
Över 130 personer samlades i Moriskan den 21 januari för en sista nätverksträff med Företagsakademin 3.0. Dagens moderator, kulturjournalisten Johanna Koljonen, inledde med en personlig analys av företag som brister i socialt ansvarstagande.
– Jag tror inte det handlar om ondska utan brister i insikt och mandat, sa Johanna Koljonen innan hon välkomnade projektledaren Cecilia Fredholm upp på scenen.
Cecilia Fredholm gav en bakgrund till projektet, som har handlat om CSR och företagande. Projektets syften har i korta drag varit att hjälpa företag förena samhällsnytta med ekonomisk hållbarhet. En två år lång resa som inte har inneburit några allvarliga motgångar, men heller inte har varit fri från tvivel och oro. En satsning, som kostat Europeiska socialfonden miljoner förpliktigar.
– Receptet vi har använt är enkelt så till vida att vi har utgått från företagens verklighet och affärsnyttan för dem. Vi befinner oss i en tid då vi behöver skapa mer för fler med mindre resurser. Att systematisera sitt hållbarhetsarbete och koppla det till kärnaffären skapar konkurrensfördelar, förklarade Cecilia Fredholm.

Målen överträffades
Den oberoende expertutvärderingen gjord av Contextio Ethnographic AB visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet haft stor, positiv och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.
– Med hjälp av Företagsakademin 3.0 har deltagare från företagen fått ny kunskap och nya insikter. Utbildningsinsatser, som har kompletterats med arbete i grupp, stödda av en coach, har varit framgångsfaktorer. Genom att tillsammans bredda CSR-begreppet har den entreprenöriella andan återuppväckts och resultaten har kunnat förbättras, förklarar Anette Moberg, utvärderare från Contextio Ethnographic AB.
CSR har blivit till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling. För företagen har detta inneburit ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling.

Zeljko Tucak, APL; Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia; Jonas Svennberg, Zenit och processledare Philip Diab

Zeljko Tucak, APL; Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia; Jonas Svennberg, Zenit och processledare Philip Diab

Företag som tog chansen
Lisa Åhlén från Globalscandinavia, Jonas Svennberg från Zenit Design Group, Josip Zeljko Tucak från APL Malmö och coachen Philip Diab fick frågor från moderatorn Johanna Koljonen om vad projektet konkret har inneburit.
– Projektet har bland annat inneburit att vi lyckades ta oss ur en svacka och skaffa 81 nya kunder, säger Lisa Åhlén.
– För oss har det inneburit nya arbetssätt och nya samarbetspartners lokalt med andra företag och Malmö högskola. APL i Malmö är nu drivande i ett förnyelsearbete som vi ska ta till verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Umeå, där vi också finns, beskriver Josip Zeljko Tucak.
– Zenit Design Group har tagit steget från ett litet företag med tre ägare till en genomtänkt organisation med en VD, förklarar Jonas Svennberg.
Företagarna är eniga om att nyckeln till framgång har varit de nya insikter de har funnit tillsammans samt att coachen Philip Diab har spelat en viktig roll.
– Philip har inte gett oss några färdiga svar utan han har ställt frågor och rört om och på så sätt fått igång en process, förklarar Josip Zeljko Tucak.
– Ja, jag ifrågasätter det vanliga företagssnacket. Ett exempel är när vi pratar strategier istället för taktik och genomförande. Vi behöver bli mer konkreta för att komma framåt, tillägger Philip Diab.  

Engagemang – en framgångsfaktor
Sedan var det dags för dagens första externa föreläsare Per Grankvist, före detta hållbarhetsredaktör och krönikör på Veckans Affärer. Temat var hur människors engagemang kan kanaliseras för att utveckla framtidens företag och samhälle.

Per Grankvist om engagemang som framgångsfaktor

Per Grankvist om engagemang som framgångsfaktor

Föreläsningen började med en analys av vad som engagerar människor. Är det Hallonlakritsskallen, som i skrivande stund har 357 452 likes på Facebook eller är det barns rättigheter? Rädda Barnen får en tiondel så många likes som Hallonlakritsskallen. Någon tydlighet i just den sakfrågan blev det inte riktigt.Däremot förde Per Grankvist ett övertygande resonemang om att engagemang börjar hos en enskild person och fortsätter i en rörelse tillsammans med andra. Vi börjar bara gå. Vi behöver ingen ledare. Det kan handla om medborgarrättsrörelsen i sextiotalets USA, läxhjälp eller att handla Fairtrade.Framgångsrik, hållbar utveckling sker när människors sanna jag och ärliga engagemang tas tillvara av företag och samhällsaktörer.
– Framgångsrika ledare är de som har förstått detta kan ta vara på människors engagemang till att uppnå bra saker, avslutade Per Grankvist.

Christina Östergren och Josefin Lassbo från Juteborg

Christina Östergren och Josefin Lassbo från Juteborg

Jute är nyckeln till hållbarhet
Christina Östergren och Josefin Lassbo, från Juteborg AB, delade med sig av hur det är att vara entreprenörer i skärningspunkten för det hållbara samhället. Företaget arbetar med att utveckla produkter inom boende, textil och fordon, med hjälp av naturfibern jute.
Att det blev just jute som företaget valde att arbeta med är knappast någon slump. Fördelarna med jute jämfört med många andra material är många. Jute är lätt, starkt, fukttåligt och billigt. Dessutom så är det ekologiskt, snabbväxande och inte giftigt. Ökat användande av Jute skulle innebära både miljömässig och social hållbarhet genom att fattigdom bekämpas i behövande delar av världen.
– I Juteborg är själva företagsidén CSR och förutom att det är engagerande och roligt att jobba med det, så har vi lätt att få stöd utifrån. Vi ser inga nackdelar, berättar Christina Östergren och Josefin Lassbo.

Stina Billinger om vikten av att våga och ifrågasätta givna sanningar

Stina Billinger om vikten av att våga och ifrågasätta givna sanningar

Det krävs mod
Stina Billinger, hållbarhetschef på Storebrand och SPP, gav sin syn på hållbarhetsarbete i en stor organisation. Hon berättade hur själva begreppet ”Corporate Social Responsibility”, kan innebära ett hinder. Istället anser hon att pudelns kärna ligger i det egna ansvaret.
– Jag sa, ”screw CSR”. Det handlar om ”Personal Social Responsibility”, ansvar som ligger på oss var och en. Om du inte väljer att vara en del av lösningen så är du en del av problemet, säger Stina Billinger.
Idag har Stina en ny titel, som hon har tilldelats av Storebrands VD.
– Han kallade in mig och jag trodde att jag skulle få sparken efter mitt uttalande. Istället hade han tryckt upp visitkort med min nya titel, Corporate Rebell, säger Stina Billinger stolt.
Stina Billinger menar att det som behövs i företagslivet är mod. Mod att göra saker annorlunda, ifrågasätta ”sanningar” och fatta beslut som håller för framtiden. Exempelvis så väljer många framgångsrika före detta företagsledare att arbeta med hållbarhet efter sin pension.
– Det är bra det de gör, men det duger inte. Det är här och nu som gäller, säger Stina Billinger.
Stina avslutade dagen med att citera en Filippinsk miljökämpe:
”Om inte nu så, när? Om inte här, så var? Om inte du, så vem?” 

Åsikter om projektet och dagen
Francisco Ballas, jurist och miljöspecialist på TEM, Lunds universitet.
– Hållbarhetsfrågor är ju mitt område, men jag kan säga att jag har lärt mig en hel del nytt idag. En tankeställare var att det inte alltid är bra med fokus på processer när man jobbar med medelstora företag. Det kan vara bättre att hålla sig mer konkret.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte gillat Hallonlakritsskallen.Alexandra Rosenqvist, kontorschef på arbetskraft Öresund, ett av de företag som deltagit i programmet.
– Förmiddagen har varit intressant, med många igenkänningsinslag. Vi är ett företag med ett trettiotal anställda, som har haft stor nytta av programmet. Hur stor kunde vi inte föreställa oss när vi tackade ja. Genom att beskriva de goda resultaten för andra företag så borde vara lätt att motivera fler.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Anders Persson, VD på Sydassistans AB, ett av de företag som deltagit i programmet
– Att vi har varit med i Företagsakademin har betytt mycket för oss. Det är svårt att redan nu peka på konkreta resultat, det handlar mer om att vi har fått ett annat förhållningssätt. Nu frågar vi oss om saker kan göras på andra sätt, som skapar mervärde och gynnar fler.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Cecilia Fredholm, Projektledare för Företagsakademin 3.0
– Dagen har varit en succé och jag är både glad och lättad att allt har avlöpt så bra. Utvärderingen visar att projektet verkligen har skapat nytta för staden och kan fortsätta att skapa nytta. Min förhoppning nu är att affärsutvecklingsmetodiken vi tagit fram kommer att leva vidare i någon typ av permanent form.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Företagsakademin 3.0 avslutas i januari och hemsidan byter plats till malmo.se/foretagare, vi finns under flikarna Hållbart företagande – Hållbar affärsutveckling. Där har vi samlat material för hur man kan fortsätta att arbeta med CSR, en lista på nyttiga kontakter och massor med goda exempel att inspireras och dra nytta av! Där finns även vår bok ”CSR – framtidens företagande!” att ladda ner gratis. Besök gärna oss där redan nu!

Företagsakademin 3.0 – en katalysator för stärkt konkurrenskraft

Företagsakademin 3.0, med Malmö stad, Malmö Högskola och Malmö Företagsgrupper som huvudmän, har gått i mål. En oberoende expertutvärdering visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet har gett stor och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.

Projektledare Cecilia Fredholm– Vi är mycket stolta över att kunna visa att vi genom utbildningar och nätverksträffar med CSR som röd tråd har bidragit till tillväxt, affärsnytta och samhällsnytta. Utvärderingen visar också att kreativiteten och den entreprenöriella andan har ökat i företagen, och att utbildningarna har fungerat som katalysator för förändringsarbete, säger Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0.

Några exempel på värden som Företagsakademin 3.0 har skapat:

 • Översättningsbyrån GLOBALscandinavia har rekryterat mer än 80 nya kunder som effekt av sitt aktiva deltagande.
 • Designbyrån Zenit Design har integrerat CSR-frågor i affärsutvecklingsprocessen och därigenom fått nya kunder.
 • Det statligt ägda läkemedelsbolaget APL har omsatt hållbarhets- och värderingsdokument till konkreta verktyg för sin innovationsprocess, och har inlett ett experimentellt samarbete med Malmö Högskola i syfte att utveckla nya produkter och tjänster.

– Resultaten visar att systematisering av CSR-arbetet och att integrera det i företagets kärnaffär och processer skapar värde för både företaget och samhället, och att CSR är en möjlighet för små och medelstora företag att framtidssäkra sin verksamhet, säger Cecilia Fredholm.

– Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi vända en tuff situation i våras då vi förlorade avgörande volymer från vår största kund och riskerade att säga upp personal. Under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag”, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia.

 • Slututvärderingen av projektet presenteras den 21 januari på en nätverksträff på Moriskan i Folkets Park i Malmö.
 • Utvärderingen finns också tillgänglig för nedladdning här: Utvärdering Företagsakademin 3.0.

Projektets övergripande mål var att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling för att därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas individuella kompetens. Totalt har 32 olika utbildningar och 183 utbildningstillfällen med allt från en till trettio deltagare genomförts med sammanlagt 783 deltagare. Dessutom har projektet haft  800 deltagare i åtta nätverksträffar. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN:
Utvärderingen av Företagsakademin visar att projektet har fungerat mycket bra och att upplägget ger stora effekter på de deltagande företagen. Genom att ge företagsledarna stöd i form av utbildning och coachning utifrån ett strategiskt CSR-perspektiv har flera företag strukturerat upp sin verksamhet. Kreativiteten och den ”entreprenöriella andan” har ökat. Effekterna i projektet har gått från personliga effekter till affärsnytta. Utvärderingen visar också att en samverkan mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola främjar företagens utveckling.

Framgångsfaktorerna i projektet är att ha CSR som ett paraply för utbildningsinsatserna, utvecklingsarbete riktat mot företagsledningen, utbildningar i affärsutveckling och innovationer till medarbetare, samt tid för reflektion och diskussion med andra företag.

Utvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt och en katalysator till förändring. Framgångsfaktorer är att projektet utgått från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform, värderingsbaserade utbildningar, samt ett strategiskt utvecklingsarbete i företagsledningen.

Effekterna är ökad kunskap bland medarbetarna och ledning om CSR-perspektivet, stärkt konkurrenskraft, nya affärsmöjligheter genom nya marknader, produkter, tjänster och bolagsombildningar samt utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation och tydliggörande av företagets värderingar. Företagen känner sig rustade inför framtiden och ser CSR som en konkurrensfördel för att skapa fler affärsmöjligheter och tillväxt i företaget. Majoriteten uppgav att företaget nu bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där projektet är arbetets motor samt att arbetet med CSR-frågorna i företaget kommer att fortgå efter projektets slut, även om den stora utmaningen nu är den fortsatta implementeringen för att skapa långsiktiga hållbara resultat för företagen såväl som för samarbetspartners.

Resultatet från nätverksinsatserna är övervägande positivt och har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder och ökade förväntningar på ett CSR-arbete.


Ett led i arbetet med säkerställandet av målsättningarna i projektet var den löpande följeforskningen och slutrapporten. Fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer ligger till grund för de externa utvärderingarna som Anette Moberg på Contextio Ethnographic genomfört
.

Välkommen till framtiden – den började igår!

Den 21 januari arrangerar Företagsakademin 3.o projektets sista nätverksträff. Det bjuds på verktyg och visioner för hur vi arbetar mot en mer hållbar framtid. Framtidens företag behöver hålla sig mer alerta till omvärlden, ha proaktiva ledare och kompetent personal att kunna ta till vara de möjligheter som bjuds och bidra till lösningar till de komplexa utmaningar vi står inför. Anmäl dig här!

Våra talare:
Per Grankvist

Per Grankvist

Per Grankvist: Om engagemang som framgångsfaktor
Vi behöver engagemang för att skapa förändring. Per Grankvist, författare och ledande hållbarhetsprofil, visar hur hållbarhet och personligt engagemang förändrar det sätt näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället fungerar och samarbetar. Hur kan människors engagemang kanaliseras för att utveckla framtidens företag och samhälle?

Stina Billinger

Stina Billinger

Stina Billinger: Om mod och radikalitetDet krävs mod för att göra saker annorlunda, ifrågasätta vedergivna sanningar och fatta beslut som håller för framtiden, menar Stina Billinger hållbarhetschef på Storebrand och SPP. För att vi ska få en hållbar utveckling krävs att alla samhällets områden växlar upp tempot och förändrar sig i grunden. Klart det blir svårt – men samtidigt finns det inget tvivel om att de bolag som adresserar deglobala utmaningarna och bidrar till positiv samhällutveckling kommer att bli mest lönsamma på lång sikt.

Juteborg

Juteborg

Dessutom möter ni Christina Östergren, VD, och Josefin Lassbo från prisade innovationsföretaget Juteborg som med avstamp i naturfibern Jute utmanar våra ideer kring materialval för boende, textil och fordon.
Hur har det gått för företagen i Företagsakademins utvecklingsprogram? Möt några av Malmös vassaste företagsledare som visar hur de har lyckats förena samhällsnytta med affärsnytta genom systematiskt CSR-arbete.

Moderator: Johanna Koljonen

Moderator: Johanna Koljonen

Moderator för dagen är Johanna Koljonen, programledare, kulturjournalist, kritiker och författare. Hon är även en av grundarna till Rundfunk Media AB.

Vad: Nätverksträff ”Välkommen till framtiden, den började igår”
När: 21 januari 2014
Tid:  Kl. 09.00- 13.00 inklusive lunch, frukost från 08.00
Var: Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Folkets Park

Här hittar ni inbjudan till nätverksträffen den 21 januari med tema: ”CSR, välkommen till framtiden. Den började igår!”:  Inbjudan nätverksträff: Företagsakademin 3.0, 21 januari
  

Höstmingel med Malmö Företagsgrupper

Mingla runt! Träffa nya kontakter och bekanta er med gamla kontakter!

Det var Karin Strandberg, ordförande i Malmö Företagsgruppers inledande uppmaning till besökarna när Företagsakademins samarbetspartner Malmö Företagsgrupper genomförde sitt årliga höstmingel.

Kommunikation var kvällens ledord när de drygt 300 besökarna på Swedbank stadion möttes av en stor variation av representanter från Malmös företag. 48 företag ställde ut sina verksamheter,  där i bland Sydassistans och GLOBALscandinavia, två deltagande företag i Företagsakademin 3.0, förutom Företagsakademin 3.0.

Klas Tjebbes från kommunikationsbyrån Wonderleap & Eight var kvällens inspirationstalare. Klas delade med sig av sina insikter gällande kommunikation. Han började med att uppmana till lyhördhet, något som det sällan uppmanas till i ett samhälle där sociala medier kräver mycket uppmärksamhet.

För att samtala måste man lyssna och för att lyssna måste man ibland hålla tyst, säger Klas Tjebbes.

”Tid är pengar” är ett uttryck vi har hört förut men när det kommer till kommunikation menar Klas att dålig kommunikation är meningslös och att kvalitet tar tid och är värt tiden. Att göra produkter och reklam som håller under en längre tid är mer meningsfullt.

Bra idéer tar tid och kostar pengar men ger kvalitet och det lönar sig alltid i det långa loppet, säger Klas Tjebbes.

Även Företagsakademins samarbetspartner Malmö högskola fanns representerad med 30 nyfikna studenter som fanns på plats för att omvärldsbevaka och skapa viktiga kontakter inför framtiden.

Vi vill tacka Malmö Företagsgrupper för en lyckad tillställning. Nu blickar vi framåt mot slutspurten av Företagsakademin 3.0  och decembers kommande utbildningar.

För företag i utvecklingsprogrammet så finns det fortfarande platser kvar så ta chansen! Mer information om utbildningar hittar ni här.

Material ”CSR och de nya affärsmodellerna”, nätverksträff 6 nov

 

Det talas om Peak Everything, när inte bara oljan tar slut utan alla våra resurser har förbrukats.  Vi borde fråga oss om vi har ett livsstilsproblem eller ett designerproblem? Tobias Jansson från CircularEconomy.se menar att vi har ett designerproblem och att cirkulär ekonomi är ett lösningsfokuserat angripssätt.

Tobias Jansson, CirculareEconomy.se

Tobias Jansson, CircularEconomy.se

Cirkulär ekonomi är helt enkelt en winwin-situation som är väldigt lockande. Vi borde göra produkter som är mer än 100 % bra, säger Tobias Janssoon.

Företagsakademin 3.0 genomförde sin sista nätverksträff den 6 november 2013 med temat innovation och framtidens affärsmodeller. Det bjöds på förklaringar och goda exempel på hur cirkulär ekonomi kan fungera av Tobias Jansson från CircularEconomy.se och Michael Aastrup Norden-VD för mattföretaget DESSO.

Tobias beskriver cirkulär ekonomi som en vision om ett system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet med hjälp av uppdaterade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Att man återanvänder grundmaterialet eller hyr istället för att köpa en produkt och på så sätt sparar pengar genom att enbart ha en engångskostnad för materialet och skapar en cirkulär livscykel. Något som gynnar både ekonomin och miljön.

Vi behöver se till att vi gör smartare produkter som kan ingå i en återvinning 2.0. Det handlar om att låta produkten bli viktigare än ägarskapet. När fler människor delar spar vi resurser, menar Tobias Jansson.

Mattföretaget DESSO har ställt om sin produktion i enlighet med Cradle to Cradle-principen och har på så sätt ökat sin vinst. Michael Aastrup berättade om hur deras affärsidé bygger på att ta tillvara på det förbrukade materialet och låta det gå in i tillverkningsprocessen igen för att bli nya mattor.

Michael Aastrup, DESSO

Michael Aastrup, DESSO

När man börjar med Cradle to Cradle startar man en resa som aldrig slutar. Vår designavdelning fick tänka om och har skapat innovativa produkter som inte hade kommit utan Cradle-to Cradle principen. Det är också de produkterna som säljer bäst. Vi använder Cradle to Cradle-principen för att öka vår innovation, säger Michael Aastrup.

FILM från Michael Aastrups föreläsning hittar du här

Ladda ner Michael Aastrups presentation: Presentation Michael Aastrup, DESSO

Användbara begrepp när vi pratar om cirkulär ekonomi:

 • Peak everything – då alla naturråvaror har förbrukats
 • Cradle to cradle – en rörelse där filosofin är att man ska återanvända allt material i produceringen utan någon miljöpåverkan och utan spill
 • Downing – benämning som beskriver processen när man behöver tillsätta en viss mängd nytt material vid återvinning eftersom materialet i grundprodukten har slitits
 • Cascading materials – att planera för produktens kommande liv redan vid designen av en produkt
 • Upcycling – eller återvinning 2.0 är tillverkning av material som går att återanvända utan något spill
 • Biologiska näringsämnen – material som kan komposteras till naturen utan att göra skada
 • Cirkulär skatteväxling – Beskatta nyuttag av råvaror. Sänk skatten på arbete/service

Vill du veta mer om cirkulär ekonomi?

Besök gärna Tobias hemsida: www.circulareconomy.se

Läs mer om DESSO här: http://www.desso.com/

Nätverksträff: CSR och de nya affärsmodellerna

Nätverksfrukost - CSR och de nya affärsmodellerna. 6 november 2013

Nätverksfrukost – CSR och de nya affärsmodellerna. 6 november 2013


Vad händer om vi hyr ägarskapet till en produkt istället för att köpa? Hur kan vårt skräp bli till kapital och vinst för företag och konsumenter? Välkommen till årets sista nätverksträff med Företagsakademin 3.0, denna gång med fokus på cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet med hjälp av innovativa affärsmodeller. Tanken är att designa produkter och affärsmodeller så att vi kan skapa en långsiktig lösning som fungerar lika bra som systemen i naturen. Det handlar om en affärsmodell där material flödar i loopar utan avfall som sparar stora pengar för företag och organisationer.

Företagsakademin 3.0 bjuder på en förmiddag i innovationens tecken med två spännande föreläsare. Tobias Jansson är skribent och föreläsare med mångårig erfarenhet av miljörelaterade frågor samt en av grundarna till svenska sustainable lifestyle-magasinet Camino. Tobias driver hemsidan CircularEconomy.se som följer utvecklingen inom cirkulär ekonomi och vill bidra till en utveckling mot mer cirkulärt orienterade ekonomiska modeller.

Vi har också bjudit in Michael Aastrup, Norden-VD på DESSO som kommer att prata om deras resa till cirkulär ekonomi. År 2008 ställde mattföretaget DESSO om sin produktion i enlighet med Cradle to Cradle-principer och har sedan dess ökat sin vinst markant. Deras affärsidé bygger på att ta tillvara på det förbrukade materialet och låta det gå in i tillverkningsprocessen igen för att bli nya mattor till kunderna.

Moderator för dagen är Rebecka Eriksson som genom sitt uppdrag som VD och kommunikationschef på Briza Maxima vill bygga ett hållbart samhälle med hållbara människor som är nyfikna och ser sin rätt och möjlighet att vara med och påverka.

Nätverksträffen äger rum på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A den 6 november kl. 08.00- 10.00 med frukost från 07.30. Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

Hela inbjudan hittar du här: Inbjudan CSR och de nya affärsmodellerna

Hallå där…

Tobias Holfelt, Market Makers

Tobias Holfelt, MB Market Makers

Tobias Holfelt, MB Market Makers

Företagsakademins program ”Att leda utan att vara chef”  bjöd på en heldag med temat arbetsrätt och vad ledar- och arbetsgivarrollen innebär rent praktiskt på ett företag.

En av dagens gästföreläsare var Tobias Holfelt som arbetar på MB Market Maker-den enda konsultfirman i Skandinavien som arbetar med företagsutveckling och marknadsföring inom området HBT. Han pratade om vad man kan tjäna på att arbeta aktivt med inkludering av personal både för arbetsklimatet men även för en trovärdig marknadsföring av företaget när det gäller HBT-frågor. 

Varför finns MB Market Makers?

MB Market Makers finns för att visa på affärsnyttan och värdet av diversifierad marknadsföring och resursutveckling, specifikt mot hbt-segmentet. För att möjliggöra detta tillhandahåller vi marknadslösningar, sammankopplat med interna processer för att skapa en bättre arbetsplats för alla, vilket leder till ökad försäljning och bättre arbetsmiljö, både i Sverige och andra länder.

Vilka affärsmöjligheter finns det för företag som vill arbeta aktivt med HBT-frågor?

Eftersom HBT-konsumenterna i sig står för minst 10% av köpkraften är det först och främst en viktig kundgrupp, särskilt om man räknar med ”Friends and Allies”. Samtidigt går det inte att på ett effektivt eller trovärdigt sätt göra sådana marknadssatsningar utan att först ha skapat en inkluderande arbetsplats på det egna företaget. Som en extra bonus kommer då både bättre effektivitet och möjligheten att skapa en eftertraktad arbetsplats att söka sig till.

Vilka gemensamma nämnare finns det inom den här målgrupperna?

Eftersom HBT-personer naturligtvis långt ifrån är en homogen grupp och skiljer sig åt mycket med olika intressen, ålder, inkomst och så vidare finns det en särskild gemensam nämnare som är avgörande för kunden, nämligen det förväntade bemötandet.

Kan du ge några exempel på företag som är särskilt framgångsrika inom de här områdena?

När det gäller större företag finns flera amerikanskt verksamheter på topplistan, som tex IBM som har ett mycket tydligt och effektivt arbete. I Sverige kan man lyfta fram IKEA, och kanske även Björn Borg som tar aktiv ställning i dessa frågor. Bland mindre företag finns det en rad olika exempel på hur man kan bli inkluderande på ett effektivt sätt utan stora investeringar.

Dina tre bästa tips för hur man börjar arbeta med HBT-frågor på företaget?

 1. Blicka inåt innan man kommer ut. Se till att just din arbetsplats är inkluderande för den personal som finns. Utbilda om det behövs.
 2. Använd personalen som en resurs för extern kommunikation.
 3. Tydlighet

Go abroad – expertrådgivning i export

I Företagsakademins exportprogram ställdes frågorna kring hur man börjar med export och vad man bör tänka på. Martin Diamantoudis, Business Development Manager från Invest i Skåne och Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden var inbjudna för att ge svar på frågorna och en presentation i hur man på olika sätt kan att arbeta med export. Dagen bjöd på introduktion av Invest in Skåne och Business Sweden samt analys och rådgivning för de deltagande företagen:

Martin Diamantoudis, Invest i Skåne

Martin Diamantoudis, Invest i Skåne

– Invest in Skåne och Business Sweden finns till för att hjälpa och gör det lättare för företag att jobba utomlands. Invest in Skåne är ett dotterbolag till Region Skåne och har som huvuduppgift att främja export och internationalisering för skånska företag samt attrahera internationella investeringar till Skåne. Invest in Skåne är regional värdorganisation för affärsnätverket Enterprise Europe Network, www.enterpriseeurope.se. Vi arbetar dagligen med partnersökningar, matchmaking på mässor och internationella företagsbesök. Mycket av detta arbete sker genom direktkontakt med kollegor inom EEN-nätverket som är representerat i över 50 länder, säger Martin Diamantoudis.

Invest in Skåne erbjuder rådgivning i tre steg:

 • Definiera företagets behov
 • Sökningar och hjälp med att hitta kontakter, såsom distributörer, tillverkare etc.
 • Arrangerar möte och stöttar i kontakten med potentiella samarbetspartners och kunder

Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden menar att de företag som lyckas med sin export är de företag som förstår förutsättningarna, är väl förberedda och har avsatt resurser för export.

Business Sweden bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vår uppgift är att arbeta för att göra det lättare för svenska företag att arbeta utomlans och erbjuder därför internationell erfarenhet och rådgivning om hur marknaden ser ut. Business Sweden arbetar med alla typer av och stolekar på företag men har speciellt fokus på företag som går under EU:s definition av småföretag dvs. företag som omsätter mindre än 10 miljoner EURO per år och har mindre än 50 personer, säger Gösta Melkersson.

I Business Swedens affärsutvecklingsprocess ”Steps to Export” får företaget sex månaders rådgivning och coaching som resulterar i svar på frågorna varför, hur, vart och till vem fungerar det att exportera? Resultatet sammanställs i en affärsplan för export och sedan skapas ett system för uppföljning i samarbete med den regionale exportrådgiven och Business Swedens personal i utlandet.

Råd från Invest in Skåne och Business Sweden är kostadsfria och ni kan bestämma tid för möte med en av deras rådgivare genom Företagsakademin 3.0.

Business Swedens program ”Steps to export” sätter igång i vår i Skåne,
läs mer om det här

Klicka här för att få veta mer om Business Sweden

Klicka här för att få veta mer om Invest in Skåne

07:07 am – Inspirerande möte i gryningen

Det finns inga motsättningar i att skapa affärsnytta genom samhällsnytta.

Eva Enquist, Malmö högskola och Pehr Andersson NäringslivsdiriktörSå inledde Eva Enquist, Senior advisor på Malmö högskola sin presentation om trender och omvärldsbevakning av CSR. Drygt 450 deltagare samlades till säsongens första frukostmöte, 07:07 am den 25 september, arrangerat av Näringslivskontoret i samarbete med Företagsakademin 3.0. Temat var ”CSR som ett sätt att stärka konkurrensen” och morgonen bjöd på mycket inspiration och goda exempel på hur man skapar affärsnytta genom samhällsnytta.

Lisa Åhlén, Sverigechef på GLOBALscandinavia tillsammans med Jonas Svennberg, Director Industrial design från Zenit Design Group AB representerade Företagsakademins deltagande företag. Jonas förklarade att för Zenit Design Group AB SR handlar CSR att det finns pengar att tjäna på att arbeta med hållbarhet.

Våga ifrågasätta och våga göra annorlunda. CSR för oss är inte välgörenhet. Det är ett sätt att göra rätt hela vägen. Vi har möjlighet att påverka våra kunder i deras hållbarhetsarbete eftersom vi är med i första stadiet av utvecklandet av en produkt. Ju mer kunskap vi har i ämnet desto mer kan vi vara med och påverka våra kunder till bättre val av t.ex. material. Det är också en av de största lärdomarna vi tar med oss från Företagsakademin 3.0.

Lisa Åhlén menar att en av anledningarna till att Globalscandinavia har skapat stora resultat i sitt CSR-arbete är att de har tagit del av den kunskap som projektet medför.

Vi har tagit för oss på det smörgåsbord av utbildningar som Företagsakademin 3.0 erbjuder och har verkligen gjort det lilla extra på företaget för att skapa resultat. Mitt råd till ert företag är att verkligen ta för er av den kunskap som finns inom CSR och börja arbetet redan idag.

Målet med Företagsakademin 3.0 är att CSR ska bli en integrerad del i våra deltagande företag.

En framgångsfaktor i arbetet med Företagsakademin är vårt förhållningssätt till CSR som metod för företagsutveckling. Det handlar om att framtidssäkra verksamheten och stärka företagets resurser – ledare, medarbetare, företagskultur och innovationskraft för att omsätta detta till effektivare interna processer, tryggare ledarskap, mer kompetenta medarbetare som kan förädla företagets produkter och tjänster säger Cecilia Fredholm, projektledare Företagsakademin 3.0

Mer att läsa om 07:07 am finns att hitta här

VIDEO: ”CSR- ett sätt att stärka konkurrenskraften”, Eva Enquist, Malmö högskola och Hanna Sigsjö, Mötesplats social innovation

VIDEO: ”Case: Zenit Design Group”, Jonas Svennberg, Zenit Design Group

VIDEO: ”Case: GLOBALscandinavia”, Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia

Företagsakademin 3.0 får företag att växa hållbart

Lisa ÅhlenPRESSMEDDELANDE: Går det att växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta? Ja, visar delutvärderingen av Malmö stads samverkansprojekt Företagsakademin 3.0. Globalscandinavia är ett företag som sett konkreta resultat efter att ha deltagit i projektet.

– Tidigare i år ställdes vårt företag inför sin tuffaste utmaning hittills. Vi insåg att vi skulle minska omsättningen, kanske till och med behöva säga upp personal, men genom de utbildningar vi fått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och tillsammans lyckats vända situationen. Under sommaren fick vi istället in 43 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag, berättar Lisa Åhlén, sverigechef för översättningsföretaget Globalscandinavia i Malmö.

Företagsakademin 3.0 är ett tvåårigt projekt som ger små- och medelstora företag tillgång till kunskap inom CSR, Corporate Social Responsibility, samt nätverk som utvecklar och stärker företagens kompetens och bidrar till långsiktig utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Globalscandinavia är ett av 18 företag som ingår i Företagsakademin 3.0. Både chefer och medarbetare har aktivt deltagit i utbildningar inom områden som ledarskap, affärsutveckling, värderingar, innovation och kommunikation.

– Med Företagsakademins process i ryggen känner jag att vi verkligen har skapat oss förutsättningarna för att nå vårt mål: att öka omsättningen med 100 procent under de kommande två åren, säger en hoppfull Lisa Åhlén.

Under hösten fortsätter utbildningarna för de 18 företagen inom utvecklingsprogrammet. Projektet avslutas i januari 2014 och den slutliga utvärderingen av projektet presenteras kort därefter.

– Genom att kompetensutveckla småföretag inom CSR utvecklas hållbarhetsarbetet och konkurrenskraften stärks, konstaterar Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0.

Intresserad av att höra mer? Näringslivskontorets frukostmöte 07:07 am onsdag 25 september arrangeras i samarbete med Företagsakademin 3.0. Temat är CSR, med mingel och korta presentationer. Lisa Åhlén från Globalscandinavia berättar om hur hennes företag utvecklats med hjälp av Företagsakademin 3.0. Plats: Moriska Paviljongen, Malmö Folkets Park.

Läs mer om programmet här

Fakta: Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad. Stadsområdesförvaltning Öster är projektägare, projektet pågår februari 2012 – januari 2014 och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Företagsakademin 3.0 finns till för företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Projektets totala budget är ca 7,9 miljoner kronor.

Kontakt och information:

Cecilia Fredholm, projektledare, Företagsakademin 3.0

0768-97 30 26, cecilia.fredholm@foretagsakademin.org

Lisa Åhlén, sverigechef, Globalscandinavia

0768-55 70 46, lisa.ahlen@globalscandinavia.se

Bild: En nöjd Lisa Åhlén bland medarbetare på Globalscandinavia i Malmö. Foto: Johan Bävman