07:07 am – Inspirerande möte i gryningen

Det finns inga motsättningar i att skapa affärsnytta genom samhällsnytta.

Eva Enquist, Malmö högskola och Pehr Andersson  NäringslivsdiriktörSå inledde Eva Enquist, Senior advisor på Malmö högskola sin presentation om trender och omvärldsbevakning av CSR. Drygt 450 deltagare samlades till säsongens första frukostmöte, 07:07 am den 25 september, arrangerat av Näringslivskontoret i samarbete med Företagsakademin 3.0. Temat var ”CSR som ett sätt att stärka konkurrensen” och morgonen bjöd på mycket inspiration och goda exempel på hur man skapar affärsnytta genom samhällsnytta.

Lisa Åhlén, Sverigechef på GLOBALscandinavia tillsammans med Jonas Svennberg, Director Industrial design från Zenit Design Group AB representerade Företagsakademins deltagande företag. Jonas förklarade att för Zenit Design Group AB SR handlar CSR att det finns pengar att tjäna på att arbeta med hållbarhet.

Våga ifrågasätta och våga göra annorlunda. CSR för oss är inte välgörenhet. Det är ett sätt att göra rätt hela vägen. Vi har möjlighet att påverka våra kunder i deras hållbarhetsarbete eftersom vi är med i första stadiet av utvecklandet av en produkt. Ju mer kunskap vi har i ämnet desto mer kan vi vara med och påverka våra kunder till bättre val av t.ex. material. Det är också en av de största lärdomarna vi tar med oss från Företagsakademin 3.0.

Lisa Åhlén menar att en av anledningarna till att Globalscandinavia har skapat stora resultat i sitt CSR-arbete är att de har tagit del av den kunskap som projektet medför.

Vi har tagit för oss på det smörgåsbord av utbildningar som Företagsakademin 3.0 erbjuder och har verkligen gjort det lilla extra på företaget för att skapa resultat. Mitt råd till ert företag är att verkligen ta för er av den kunskap som finns inom CSR och börja arbetet redan idag.

Målet med Företagsakademin 3.0 är att CSR ska bli en integrerad del i våra deltagande företag.

En framgångsfaktor i arbetet med Företagsakademin är vårt förhållningssätt till CSR som metod för företagsutveckling. Det handlar om att framtidssäkra verksamheten och stärka företagets resurser – ledare, medarbetare, företagskultur och innovationskraft för att omsätta detta till effektivare interna processer, tryggare ledarskap, mer kompetenta medarbetare som kan förädla företagets produkter och tjänster säger Cecilia Fredholm, projektledare Företagsakademin 3.0

Mer att läsa om 07:07 am finns att hitta här

VIDEO: ”CSR- ett sätt att stärka konkurrenskraften”, Eva Enquist, Malmö högskola och Hanna Sigsjö, Mötesplats social innovation

VIDEO: ”Case: Zenit Design Group”, Jonas Svennberg, Zenit Design Group

VIDEO: ”Case: GLOBALscandinavia”, Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia

About Företagsakademin 3.0

Företagsakademin är Malmöbaserat utvecklingsprojekt för företag som vill förena samhällsnytta med affärsnytta genom satsningar på CSR, innovation och export. Drivs i samverkan mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av ESF.
%d bloggare gillar detta: