Go abroad – expertrådgivning i export

I Företagsakademins exportprogram ställdes frågorna kring hur man börjar med export och vad man bör tänka på. Martin Diamantoudis, Business Development Manager från Invest i Skåne och Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden var inbjudna för att ge svar på frågorna och en presentation i hur man på olika sätt kan att arbeta med export. Dagen bjöd på introduktion av Invest in Skåne och Business Sweden samt analys och rådgivning för de deltagande företagen:

Martin Diamantoudis,  Invest i Skåne

Martin Diamantoudis, Invest i Skåne

– Invest in Skåne och Business Sweden finns till för att hjälpa och gör det lättare för företag att jobba utomlands. Invest in Skåne är ett dotterbolag till Region Skåne och har som huvuduppgift att främja export och internationalisering för skånska företag samt attrahera internationella investeringar till Skåne. Invest in Skåne är regional värdorganisation för affärsnätverket Enterprise Europe Network, www.enterpriseeurope.se. Vi arbetar dagligen med partnersökningar, matchmaking på mässor och internationella företagsbesök. Mycket av detta arbete sker genom direktkontakt med kollegor inom EEN-nätverket som är representerat i över 50 länder, säger Martin Diamantoudis.

Invest in Skåne erbjuder rådgivning i tre steg:

  • Definiera företagets behov
  • Sökningar och hjälp med att hitta kontakter, såsom distributörer, tillverkare etc.
  • Arrangerar möte och stöttar i kontakten med potentiella samarbetspartners och kunder

Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden menar att de företag som lyckas med sin export är de företag som förstår förutsättningarna, är väl förberedda och har avsatt resurser för export.

Business Sweden bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vår uppgift är att arbeta för att göra det lättare för svenska företag att arbeta utomlans och erbjuder därför internationell erfarenhet och rådgivning om hur marknaden ser ut. Business Sweden arbetar med alla typer av och stolekar på företag men har speciellt fokus på företag som går under EU:s definition av småföretag dvs. företag som omsätter mindre än 10 miljoner EURO per år och har mindre än 50 personer, säger Gösta Melkersson.

I Business Swedens affärsutvecklingsprocess ”Steps to Export” får företaget sex månaders rådgivning och coaching som resulterar i svar på frågorna varför, hur, vart och till vem fungerar det att exportera? Resultatet sammanställs i en affärsplan för export och sedan skapas ett system för uppföljning i samarbete med den regionale exportrådgiven och Business Swedens personal i utlandet.

Råd från Invest in Skåne och Business Sweden är kostadsfria och ni kan bestämma tid för möte med en av deras rådgivare genom Företagsakademin 3.0.

Business Swedens program ”Steps to export” sätter igång i vår i Skåne,
läs mer om det här

Klicka här för att få veta mer om Business Sweden

Klicka här för att få veta mer om Invest in Skåne

About Företagsakademin 3.0

Företagsakademin är Malmöbaserat utvecklingsprojekt för företag som vill förena samhällsnytta med affärsnytta genom satsningar på CSR, innovation och export. Drivs i samverkan mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av ESF.
%d bloggare gillar detta: