Hallå där…

Tobias Holfelt, Market Makers

Tobias Holfelt, MB Market Makers

Tobias Holfelt, MB Market Makers

Företagsakademins program ”Att leda utan att vara chef”  bjöd på en heldag med temat arbetsrätt och vad ledar- och arbetsgivarrollen innebär rent praktiskt på ett företag.

En av dagens gästföreläsare var Tobias Holfelt som arbetar på MB Market Maker-den enda konsultfirman i Skandinavien som arbetar med företagsutveckling och marknadsföring inom området HBT. Han pratade om vad man kan tjäna på att arbeta aktivt med inkludering av personal både för arbetsklimatet men även för en trovärdig marknadsföring av företaget när det gäller HBT-frågor. 

Varför finns MB Market Makers?

MB Market Makers finns för att visa på affärsnyttan och värdet av diversifierad marknadsföring och resursutveckling, specifikt mot hbt-segmentet. För att möjliggöra detta tillhandahåller vi marknadslösningar, sammankopplat med interna processer för att skapa en bättre arbetsplats för alla, vilket leder till ökad försäljning och bättre arbetsmiljö, både i Sverige och andra länder.

Vilka affärsmöjligheter finns det för företag som vill arbeta aktivt med HBT-frågor?

Eftersom HBT-konsumenterna i sig står för minst 10% av köpkraften är det först och främst en viktig kundgrupp, särskilt om man räknar med ”Friends and Allies”. Samtidigt går det inte att på ett effektivt eller trovärdigt sätt göra sådana marknadssatsningar utan att först ha skapat en inkluderande arbetsplats på det egna företaget. Som en extra bonus kommer då både bättre effektivitet och möjligheten att skapa en eftertraktad arbetsplats att söka sig till.

Vilka gemensamma nämnare finns det inom den här målgrupperna?

Eftersom HBT-personer naturligtvis långt ifrån är en homogen grupp och skiljer sig åt mycket med olika intressen, ålder, inkomst och så vidare finns det en särskild gemensam nämnare som är avgörande för kunden, nämligen det förväntade bemötandet.

Kan du ge några exempel på företag som är särskilt framgångsrika inom de här områdena?

När det gäller större företag finns flera amerikanskt verksamheter på topplistan, som tex IBM som har ett mycket tydligt och effektivt arbete. I Sverige kan man lyfta fram IKEA, och kanske även Björn Borg som tar aktiv ställning i dessa frågor. Bland mindre företag finns det en rad olika exempel på hur man kan bli inkluderande på ett effektivt sätt utan stora investeringar.

Dina tre bästa tips för hur man börjar arbeta med HBT-frågor på företaget?

  1. Blicka inåt innan man kommer ut. Se till att just din arbetsplats är inkluderande för den personal som finns. Utbilda om det behövs.
  2. Använd personalen som en resurs för extern kommunikation.
  3. Tydlighet

About Företagsakademin 3.0

Företagsakademin är Malmöbaserat utvecklingsprojekt för företag som vill förena samhällsnytta med affärsnytta genom satsningar på CSR, innovation och export. Drivs i samverkan mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av ESF.
%d bloggare gillar detta: