Material ”CSR och de nya affärsmodellerna”, nätverksträff 6 nov

 

Det talas om Peak Everything, när inte bara oljan tar slut utan alla våra resurser har förbrukats.  Vi borde fråga oss om vi har ett livsstilsproblem eller ett designerproblem? Tobias Jansson från CircularEconomy.se menar att vi har ett designerproblem och att cirkulär ekonomi är ett lösningsfokuserat angripssätt.

Tobias Jansson, CirculareEconomy.se

Tobias Jansson, CircularEconomy.se

Cirkulär ekonomi är helt enkelt en winwin-situation som är väldigt lockande. Vi borde göra produkter som är mer än 100 % bra, säger Tobias Janssoon.

Företagsakademin 3.0 genomförde sin sista nätverksträff den 6 november 2013 med temat innovation och framtidens affärsmodeller. Det bjöds på förklaringar och goda exempel på hur cirkulär ekonomi kan fungera av Tobias Jansson från CircularEconomy.se och Michael Aastrup Norden-VD för mattföretaget DESSO.

Tobias beskriver cirkulär ekonomi som en vision om ett system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet med hjälp av uppdaterade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Att man återanvänder grundmaterialet eller hyr istället för att köpa en produkt och på så sätt sparar pengar genom att enbart ha en engångskostnad för materialet och skapar en cirkulär livscykel. Något som gynnar både ekonomin och miljön.

Vi behöver se till att vi gör smartare produkter som kan ingå i en återvinning 2.0. Det handlar om att låta produkten bli viktigare än ägarskapet. När fler människor delar spar vi resurser, menar Tobias Jansson.

Mattföretaget DESSO har ställt om sin produktion i enlighet med Cradle to Cradle-principen och har på så sätt ökat sin vinst. Michael Aastrup berättade om hur deras affärsidé bygger på att ta tillvara på det förbrukade materialet och låta det gå in i tillverkningsprocessen igen för att bli nya mattor.

Michael Aastrup, DESSO

Michael Aastrup, DESSO

När man börjar med Cradle to Cradle startar man en resa som aldrig slutar. Vår designavdelning fick tänka om och har skapat innovativa produkter som inte hade kommit utan Cradle-to Cradle principen. Det är också de produkterna som säljer bäst. Vi använder Cradle to Cradle-principen för att öka vår innovation, säger Michael Aastrup.

FILM från Michael Aastrups föreläsning hittar du här

Ladda ner Michael Aastrups presentation: Presentation Michael Aastrup, DESSO

Användbara begrepp när vi pratar om cirkulär ekonomi:

  • Peak everything – då alla naturråvaror har förbrukats
  • Cradle to cradle – en rörelse där filosofin är att man ska återanvända allt material i produceringen utan någon miljöpåverkan och utan spill
  • Downing – benämning som beskriver processen när man behöver tillsätta en viss mängd nytt material vid återvinning eftersom materialet i grundprodukten har slitits
  • Cascading materials – att planera för produktens kommande liv redan vid designen av en produkt
  • Upcycling – eller återvinning 2.0 är tillverkning av material som går att återanvända utan något spill
  • Biologiska näringsämnen – material som kan komposteras till naturen utan att göra skada
  • Cirkulär skatteväxling – Beskatta nyuttag av råvaror. Sänk skatten på arbete/service

Vill du veta mer om cirkulär ekonomi?

Besök gärna Tobias hemsida: www.circulareconomy.se

Läs mer om DESSO här: http://www.desso.com/

About Företagsakademin 3.0

Företagsakademin är Malmöbaserat utvecklingsprojekt för företag som vill förena samhällsnytta med affärsnytta genom satsningar på CSR, innovation och export. Drivs i samverkan mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av ESF.
%d bloggare gillar detta: