Företagsakademin 3.0 – en katalysator för stärkt konkurrenskraft

Företagsakademin 3.0, med Malmö stad, Malmö Högskola och Malmö Företagsgrupper som huvudmän, har gått i mål. En oberoende expertutvärdering visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet har gett stor och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.

Projektledare Cecilia Fredholm– Vi är mycket stolta över att kunna visa att vi genom utbildningar och nätverksträffar med CSR som röd tråd har bidragit till tillväxt, affärsnytta och samhällsnytta. Utvärderingen visar också att kreativiteten och den entreprenöriella andan har ökat i företagen, och att utbildningarna har fungerat som katalysator för förändringsarbete, säger Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0.

Några exempel på värden som Företagsakademin 3.0 har skapat:

  • Översättningsbyrån GLOBALscandinavia har rekryterat mer än 80 nya kunder som effekt av sitt aktiva deltagande.
  • Designbyrån Zenit Design har integrerat CSR-frågor i affärsutvecklingsprocessen och därigenom fått nya kunder.
  • Det statligt ägda läkemedelsbolaget APL har omsatt hållbarhets- och värderingsdokument till konkreta verktyg för sin innovationsprocess, och har inlett ett experimentellt samarbete med Malmö Högskola i syfte att utveckla nya produkter och tjänster.

– Resultaten visar att systematisering av CSR-arbetet och att integrera det i företagets kärnaffär och processer skapar värde för både företaget och samhället, och att CSR är en möjlighet för små och medelstora företag att framtidssäkra sin verksamhet, säger Cecilia Fredholm.

– Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi vända en tuff situation i våras då vi förlorade avgörande volymer från vår största kund och riskerade att säga upp personal. Under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag”, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia.

  • Slututvärderingen av projektet presenteras den 21 januari på en nätverksträff på Moriskan i Folkets Park i Malmö.
  • Utvärderingen finns också tillgänglig för nedladdning här: Utvärdering Företagsakademin 3.0.

Projektets övergripande mål var att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling för att därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas individuella kompetens. Totalt har 32 olika utbildningar och 183 utbildningstillfällen med allt från en till trettio deltagare genomförts med sammanlagt 783 deltagare. Dessutom har projektet haft  800 deltagare i åtta nätverksträffar. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN:
Utvärderingen av Företagsakademin visar att projektet har fungerat mycket bra och att upplägget ger stora effekter på de deltagande företagen. Genom att ge företagsledarna stöd i form av utbildning och coachning utifrån ett strategiskt CSR-perspektiv har flera företag strukturerat upp sin verksamhet. Kreativiteten och den ”entreprenöriella andan” har ökat. Effekterna i projektet har gått från personliga effekter till affärsnytta. Utvärderingen visar också att en samverkan mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola främjar företagens utveckling.

Framgångsfaktorerna i projektet är att ha CSR som ett paraply för utbildningsinsatserna, utvecklingsarbete riktat mot företagsledningen, utbildningar i affärsutveckling och innovationer till medarbetare, samt tid för reflektion och diskussion med andra företag.

Utvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt och en katalysator till förändring. Framgångsfaktorer är att projektet utgått från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform, värderingsbaserade utbildningar, samt ett strategiskt utvecklingsarbete i företagsledningen.

Effekterna är ökad kunskap bland medarbetarna och ledning om CSR-perspektivet, stärkt konkurrenskraft, nya affärsmöjligheter genom nya marknader, produkter, tjänster och bolagsombildningar samt utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation och tydliggörande av företagets värderingar. Företagen känner sig rustade inför framtiden och ser CSR som en konkurrensfördel för att skapa fler affärsmöjligheter och tillväxt i företaget. Majoriteten uppgav att företaget nu bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där projektet är arbetets motor samt att arbetet med CSR-frågorna i företaget kommer att fortgå efter projektets slut, även om den stora utmaningen nu är den fortsatta implementeringen för att skapa långsiktiga hållbara resultat för företagen såväl som för samarbetspartners.

Resultatet från nätverksinsatserna är övervägande positivt och har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder och ökade förväntningar på ett CSR-arbete.


Ett led i arbetet med säkerställandet av målsättningarna i projektet var den löpande följeforskningen och slutrapporten. Fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer ligger till grund för de externa utvärderingarna som Anette Moberg på Contextio Ethnographic genomfört
.

About Företagsakademin 3.0

Företagsakademin är Malmöbaserat utvecklingsprojekt för företag som vill förena samhällsnytta med affärsnytta genom satsningar på CSR, innovation och export. Drivs i samverkan mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av ESF.
%d bloggare gillar detta: