Målgång för Företagsakademin 3.0

Företagsakademin 3.0 – en katalysator för stärkt konkurrenskraft
800 deltagare i nätverksträffar, nästan lika många deltagare i 32 utbildningar vid 183 utbildningstillfällen är några av siffrorna som presenterades vid Företagsakademins avslutande träff den 21 januari. Det bestående värdet för Malmö handlar dock inte om kvantitet. Medverkande företag upplever i dag ökad affärsnytta och innovationsförmåga, stärkt företagskultur, tydligare värderingar och mer proaktivt ledarskap.

Ingen straffspark
Över 130 personer samlades i Moriskan den 21 januari för en sista nätverksträff med Företagsakademin 3.0. Dagens moderator, kulturjournalisten Johanna Koljonen, inledde med en personlig analys av företag som brister i socialt ansvarstagande.
– Jag tror inte det handlar om ondska utan brister i insikt och mandat, sa Johanna Koljonen innan hon välkomnade projektledaren Cecilia Fredholm upp på scenen.
Cecilia Fredholm gav en bakgrund till projektet, som har handlat om CSR och företagande. Projektets syften har i korta drag varit att hjälpa företag förena samhällsnytta med ekonomisk hållbarhet. En två år lång resa som inte har inneburit några allvarliga motgångar, men heller inte har varit fri från tvivel och oro. En satsning, som kostat Europeiska socialfonden miljoner förpliktigar.
– Receptet vi har använt är enkelt så till vida att vi har utgått från företagens verklighet och affärsnyttan för dem. Vi befinner oss i en tid då vi behöver skapa mer för fler med mindre resurser. Att systematisera sitt hållbarhetsarbete och koppla det till kärnaffären skapar konkurrensfördelar, förklarade Cecilia Fredholm.

Målen överträffades
Den oberoende expertutvärderingen gjord av Contextio Ethnographic AB visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet haft stor, positiv och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.
– Med hjälp av Företagsakademin 3.0 har deltagare från företagen fått ny kunskap och nya insikter. Utbildningsinsatser, som har kompletterats med arbete i grupp, stödda av en coach, har varit framgångsfaktorer. Genom att tillsammans bredda CSR-begreppet har den entreprenöriella andan återuppväckts och resultaten har kunnat förbättras, förklarar Anette Moberg, utvärderare från Contextio Ethnographic AB.
CSR har blivit till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling. För företagen har detta inneburit ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling.

Zeljko Tucak, APL; Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia; Jonas Svennberg, Zenit och processledare Philip Diab

Zeljko Tucak, APL; Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia; Jonas Svennberg, Zenit och processledare Philip Diab

Företag som tog chansen
Lisa Åhlén från Globalscandinavia, Jonas Svennberg från Zenit Design Group, Josip Zeljko Tucak från APL Malmö och coachen Philip Diab fick frågor från moderatorn Johanna Koljonen om vad projektet konkret har inneburit.
– Projektet har bland annat inneburit att vi lyckades ta oss ur en svacka och skaffa 81 nya kunder, säger Lisa Åhlén.
– För oss har det inneburit nya arbetssätt och nya samarbetspartners lokalt med andra företag och Malmö högskola. APL i Malmö är nu drivande i ett förnyelsearbete som vi ska ta till verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Umeå, där vi också finns, beskriver Josip Zeljko Tucak.
– Zenit Design Group har tagit steget från ett litet företag med tre ägare till en genomtänkt organisation med en VD, förklarar Jonas Svennberg.
Företagarna är eniga om att nyckeln till framgång har varit de nya insikter de har funnit tillsammans samt att coachen Philip Diab har spelat en viktig roll.
– Philip har inte gett oss några färdiga svar utan han har ställt frågor och rört om och på så sätt fått igång en process, förklarar Josip Zeljko Tucak.
– Ja, jag ifrågasätter det vanliga företagssnacket. Ett exempel är när vi pratar strategier istället för taktik och genomförande. Vi behöver bli mer konkreta för att komma framåt, tillägger Philip Diab.  

Engagemang – en framgångsfaktor
Sedan var det dags för dagens första externa föreläsare Per Grankvist, före detta hållbarhetsredaktör och krönikör på Veckans Affärer. Temat var hur människors engagemang kan kanaliseras för att utveckla framtidens företag och samhälle.

Per Grankvist om engagemang som framgångsfaktor

Per Grankvist om engagemang som framgångsfaktor

Föreläsningen började med en analys av vad som engagerar människor. Är det Hallonlakritsskallen, som i skrivande stund har 357 452 likes på Facebook eller är det barns rättigheter? Rädda Barnen får en tiondel så många likes som Hallonlakritsskallen. Någon tydlighet i just den sakfrågan blev det inte riktigt.Däremot förde Per Grankvist ett övertygande resonemang om att engagemang börjar hos en enskild person och fortsätter i en rörelse tillsammans med andra. Vi börjar bara gå. Vi behöver ingen ledare. Det kan handla om medborgarrättsrörelsen i sextiotalets USA, läxhjälp eller att handla Fairtrade.Framgångsrik, hållbar utveckling sker när människors sanna jag och ärliga engagemang tas tillvara av företag och samhällsaktörer.
– Framgångsrika ledare är de som har förstått detta kan ta vara på människors engagemang till att uppnå bra saker, avslutade Per Grankvist.

Christina Östergren och Josefin Lassbo från Juteborg

Christina Östergren och Josefin Lassbo från Juteborg

Jute är nyckeln till hållbarhet
Christina Östergren och Josefin Lassbo, från Juteborg AB, delade med sig av hur det är att vara entreprenörer i skärningspunkten för det hållbara samhället. Företaget arbetar med att utveckla produkter inom boende, textil och fordon, med hjälp av naturfibern jute.
Att det blev just jute som företaget valde att arbeta med är knappast någon slump. Fördelarna med jute jämfört med många andra material är många. Jute är lätt, starkt, fukttåligt och billigt. Dessutom så är det ekologiskt, snabbväxande och inte giftigt. Ökat användande av Jute skulle innebära både miljömässig och social hållbarhet genom att fattigdom bekämpas i behövande delar av världen.
– I Juteborg är själva företagsidén CSR och förutom att det är engagerande och roligt att jobba med det, så har vi lätt att få stöd utifrån. Vi ser inga nackdelar, berättar Christina Östergren och Josefin Lassbo.

Stina Billinger om vikten av att våga och ifrågasätta givna sanningar

Stina Billinger om vikten av att våga och ifrågasätta givna sanningar

Det krävs mod
Stina Billinger, hållbarhetschef på Storebrand och SPP, gav sin syn på hållbarhetsarbete i en stor organisation. Hon berättade hur själva begreppet ”Corporate Social Responsibility”, kan innebära ett hinder. Istället anser hon att pudelns kärna ligger i det egna ansvaret.
– Jag sa, ”screw CSR”. Det handlar om ”Personal Social Responsibility”, ansvar som ligger på oss var och en. Om du inte väljer att vara en del av lösningen så är du en del av problemet, säger Stina Billinger.
Idag har Stina en ny titel, som hon har tilldelats av Storebrands VD.
– Han kallade in mig och jag trodde att jag skulle få sparken efter mitt uttalande. Istället hade han tryckt upp visitkort med min nya titel, Corporate Rebell, säger Stina Billinger stolt.
Stina Billinger menar att det som behövs i företagslivet är mod. Mod att göra saker annorlunda, ifrågasätta ”sanningar” och fatta beslut som håller för framtiden. Exempelvis så väljer många framgångsrika före detta företagsledare att arbeta med hållbarhet efter sin pension.
– Det är bra det de gör, men det duger inte. Det är här och nu som gäller, säger Stina Billinger.
Stina avslutade dagen med att citera en Filippinsk miljökämpe:
”Om inte nu så, när? Om inte här, så var? Om inte du, så vem?” 

Åsikter om projektet och dagen
Francisco Ballas, jurist och miljöspecialist på TEM, Lunds universitet.
– Hållbarhetsfrågor är ju mitt område, men jag kan säga att jag har lärt mig en hel del nytt idag. En tankeställare var att det inte alltid är bra med fokus på processer när man jobbar med medelstora företag. Det kan vara bättre att hålla sig mer konkret.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte gillat Hallonlakritsskallen.Alexandra Rosenqvist, kontorschef på arbetskraft Öresund, ett av de företag som deltagit i programmet.
– Förmiddagen har varit intressant, med många igenkänningsinslag. Vi är ett företag med ett trettiotal anställda, som har haft stor nytta av programmet. Hur stor kunde vi inte föreställa oss när vi tackade ja. Genom att beskriva de goda resultaten för andra företag så borde vara lätt att motivera fler.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Anders Persson, VD på Sydassistans AB, ett av de företag som deltagit i programmet
– Att vi har varit med i Företagsakademin har betytt mycket för oss. Det är svårt att redan nu peka på konkreta resultat, det handlar mer om att vi har fått ett annat förhållningssätt. Nu frågar vi oss om saker kan göras på andra sätt, som skapar mervärde och gynnar fler.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Cecilia Fredholm, Projektledare för Företagsakademin 3.0
– Dagen har varit en succé och jag är både glad och lättad att allt har avlöpt så bra. Utvärderingen visar att projektet verkligen har skapat nytta för staden och kan fortsätta att skapa nytta. Min förhoppning nu är att affärsutvecklingsmetodiken vi tagit fram kommer att leva vidare i någon typ av permanent form.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Företagsakademin 3.0 avslutas i januari och hemsidan byter plats till malmo.se/foretagare, vi finns under flikarna Hållbart företagande – Hållbar affärsutveckling. Där har vi samlat material för hur man kan fortsätta att arbeta med CSR, en lista på nyttiga kontakter och massor med goda exempel att inspireras och dra nytta av! Där finns även vår bok ”CSR – framtidens företagande!” att ladda ner gratis. Besök gärna oss där redan nu!

About Företagsakademin 3.0

Företagsakademin är Malmöbaserat utvecklingsprojekt för företag som vill förena samhällsnytta med affärsnytta genom satsningar på CSR, innovation och export. Drivs i samverkan mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av ESF.
%d bloggare gillar detta: