Arkiv | Hallå där! RSS for this section

Hallå där…

Tobias Holfelt, Market Makers

Tobias Holfelt, MB Market Makers

Tobias Holfelt, MB Market Makers

Företagsakademins program ”Att leda utan att vara chef”  bjöd på en heldag med temat arbetsrätt och vad ledar- och arbetsgivarrollen innebär rent praktiskt på ett företag.

En av dagens gästföreläsare var Tobias Holfelt som arbetar på MB Market Maker-den enda konsultfirman i Skandinavien som arbetar med företagsutveckling och marknadsföring inom området HBT. Han pratade om vad man kan tjäna på att arbeta aktivt med inkludering av personal både för arbetsklimatet men även för en trovärdig marknadsföring av företaget när det gäller HBT-frågor. 

Varför finns MB Market Makers?

MB Market Makers finns för att visa på affärsnyttan och värdet av diversifierad marknadsföring och resursutveckling, specifikt mot hbt-segmentet. För att möjliggöra detta tillhandahåller vi marknadslösningar, sammankopplat med interna processer för att skapa en bättre arbetsplats för alla, vilket leder till ökad försäljning och bättre arbetsmiljö, både i Sverige och andra länder.

Vilka affärsmöjligheter finns det för företag som vill arbeta aktivt med HBT-frågor?

Eftersom HBT-konsumenterna i sig står för minst 10% av köpkraften är det först och främst en viktig kundgrupp, särskilt om man räknar med ”Friends and Allies”. Samtidigt går det inte att på ett effektivt eller trovärdigt sätt göra sådana marknadssatsningar utan att först ha skapat en inkluderande arbetsplats på det egna företaget. Som en extra bonus kommer då både bättre effektivitet och möjligheten att skapa en eftertraktad arbetsplats att söka sig till.

Vilka gemensamma nämnare finns det inom den här målgrupperna?

Eftersom HBT-personer naturligtvis långt ifrån är en homogen grupp och skiljer sig åt mycket med olika intressen, ålder, inkomst och så vidare finns det en särskild gemensam nämnare som är avgörande för kunden, nämligen det förväntade bemötandet.

Kan du ge några exempel på företag som är särskilt framgångsrika inom de här områdena?

När det gäller större företag finns flera amerikanskt verksamheter på topplistan, som tex IBM som har ett mycket tydligt och effektivt arbete. I Sverige kan man lyfta fram IKEA, och kanske även Björn Borg som tar aktiv ställning i dessa frågor. Bland mindre företag finns det en rad olika exempel på hur man kan bli inkluderande på ett effektivt sätt utan stora investeringar.

Dina tre bästa tips för hur man börjar arbeta med HBT-frågor på företaget?

  1. Blicka inåt innan man kommer ut. Se till att just din arbetsplats är inkluderande för den personal som finns. Utbilda om det behövs.
  2. Använd personalen som en resurs för extern kommunikation.
  3. Tydlighet

Hallå där Estelle Joubert Westling

Estelle Westling Joubert från The Good Guys var Företagsakademins gästföreläsare när den andra utbildningsdagen av vårt Affärsutvecklingsprogram drog igång. Temat för dagen var CSR som del av verksamhetens affärsmodell och hur företagen kan utveckla hållbara affärsmodeller som strategi för ökad tillväxt.

– Gräv där du står, var Estelles huvudbudskap.

Hallå där…

Mick-Cordero_storMick Cordero, Plan B, ansvarig för utbildningen i Affärsutveckling. Vem är du? Jeg hedder Mick Cordero, og er konsulent og underviser med speciale i entreprenørskab, affärs- och organisationsudvikling. Jeg har selv startet flere företag, och arbejder i dag med at hjälpe andre udvikle deres affärsideer. Jeg har jobbet mange uliga steder i verden, men har i dag base i öresundsregionen. Sproget jeg pratar er dansk + svensk = svansk.

Vilka är dina förväntningar på utbildningen? Mina förväntninger på utbildningen er, at vi kommer holde et højt och kreativt niveau, og at alle deler med sig af deres tanker och idéer. Kurser som dette bliver altid betre, når vi også lärer af hverandre. Det skapar en katalysator effekt, hvor 1+1 = 3. Jeg förväntning även at alle som deltagerne på kursen åkar hem med noget de konkret kan bruge i forhold til utvecklingen af deres företag.

Vilken är den största utmaningen för små- och medelstoraföretag när det kommer till affärsutveckling? Den största utmaning är, at hitta ressourcerne til at affärsutveckle. Ofte har små- och medelstoraföretag massor av idéer, men de är så upptagen med at drive företaget på på en daglig basis, at der ofte inta findes tid til at affärsutveckle och förbereda företaget til fremtiden. På dette kurs skal vi vise at det inta behöver at tage myget tid, väre kompliceret eller kostsamt at gøre affärsutveckling.

Vad är ditt bästa tips till de företag som som vill jobba mer aktivt med sin affärsutveckling?
Att de kommer vor kurs 🙂

Vad ska bli roligast med utbildningen? Att jobbe kreativt och visuelt med affärsutveckling. Vi skal leka med uliga forretningsmodeller for företaget, og träne os I hur vi bliver bedre til at teste hållbarheten af vores idéer i praxis.

Hallå där Anette Moberg

Anette Moberg, Contextio Ethnographic, vad är din roll i Företagsakademin 3.0?
Jag är projektets utvärderare och kommer att följa projektet från början till slut.

Varför är det viktigt att utvärdera projektet?
Det är viktigt att skapa lärande i projektprocessen och vid olika tidpunkter stanna upp och reflektera över projektprocessen och vilken riktning projektet är på väg mot. Utifrån utvärderingsresultat kan projektet justeras för att uppnå både kort- och långsiktiga målsättningar för att i förlängningen kunna implementera projektreultaten och uppnå ett hållbart resultat.

Vad är roligast med ditt uppdrag?
Att få skapa lärande och reflektion utifrån ett spännande område som CSR och att få träffa alla engagerade deltagare och projektpersonal.

Hallå där

Per Grankvist, hållbarhetsredaktör Veckans Affärer

Per Grankvist. Foto: Anna Hållams

Per Grankvist, fristående krönikör och författare till den kritikerrosade boken ”CSR i praktiken” som kommer till Företagsakademin den 5 december för att prata om Konsten att jobba med hållbarhet på ett lönsamt sätt.

 Varför är CSR relevant för små- och medelstora företag?

För att CSR handlar om att använda sina resurser – fysiska och mänskliga – på ett så klokt sätt som möjligt både för att ge oss en bättre framtid men i lika hög grad också för att öka lönsamheten. Och det är ju något som små och medelstora företag alltid ägnat sig åt.

Hur tror du företagens arbete med CSR ser ut om 5 år?
Då kommer vi inte längre tala om det som något separat utan allt fler kommer se det som en naturlig del av hur man gör affärer.

Företag som är framgångsrika i sitt arbete med CSR, har de något gemensamt?
De krånglar inte till det utan inser att det i mångt och mycket handlar om sunt förnuft, om att göra det mesta möjliga med det man har och att se till människors förmågor istället för vad de inte kan. Idag har exempelvis blinda eller sitter i rullstol svårare att hitta jobb vilket ju är dumt när man varken behöver kunna se eller stå för att kunna bemöta människor på telefon, för att ta ett exempel.

Små-och medelstora företag som vill börja jobba med CSR, vilka tre tips har du till dem?

  • Börja spara energi. Då får du pengar för att finansiera annat.
  • Övergå till grön energi. Klimatet blir allt varmare men med grön energi bidrar du inte till det.
  • Anställ invandrare. Många har svårt att få jobb, samtidigt som svenska företag vill kunna sälja eller ger servcie till allt fler kundgrupper. Genom att anställa någon med insikt om såväl språk som seder får man en stor fördel.

Hallå där

…Anna Lindstedt, VD Ethos international och föreläsare inom Företagsakademins ledarprogram Att leda för hållbarhet som drar igång 28 november.

Varför ska småföretag jobba med CSR?
Genom ett aktivt och strukturerat CSR arbete kan små företag minimera risker och säkerställa att man uppfyller alla lagar. Dessutom finns det stora möjligheter att stärka varumärket och öka lönsamheten både på kort och lång sikt.

Många företag är rädda för att bli anklagade för green washing, hur undviker man det?
Genom att vara transparent och balanserad i sin kommunikation.

Vilka är dina tre bästa tips till företag som vill bli bra på CSR?
1. Identifiera vilka frågor som är väsentliga för just din organisation.
2. Sätt tydliga och mätbara mål 
3. Följ upp målen med hjälp av relevanta nyckeltal.

Vad driver dig att jobba med CSR?
Det bästa med att arbeta med CSR-frågor är att alla vinner på det – företagen, medarbetarna, kunderna, samhället i stort – det finns inga förlorare!

Hallå där…

… JULIA MAGNUSSON, Projektsekreterare för Företagsakademin 3.0 – Att förena samhällsnytta med affärsnytta

Vad driver dig i arbetet med Företagsakademin 3.0?
Vetskapen om att det vi arbetar med syftar till att främja en positiv utveckling av samhället är den största drivkraften. Att arbeta med hållbar samhällsutveckling är det jag brinner för och att få vara med där det faktiskt sker, under en utbildning, i samtalet med företagsledaren, medarbetaren eller studenten är väldigt spännande och motiverande.

Du går från att arbeta med stadsutveckling och planering i Rosengård till att arbeta i ett projekt där stad, näringsliv och akademi samverkar, hur kommer det sig?
Jag arbetade tidigare främst med utvecklingen av stadsdelen Rosengård med fokus på den sociala hållbarheten i planeringen. Då Rosengård stadsdelsförvaltning gick in som projektägare till Företagsakademin 3.0 – CSR och företagande var jag direkt intresserade av projektet. Stadsdelen arbetar aktivt med att skapa samarbeten med det lokala näringslivet och har en god kontakt med Malmö högskola, att få arbeta i ett projekt där samtliga parter samverkar är nytt och såklart väldigt spännande. Processen med att skapa starkare och mer konkurrenskraftiga företag som inte bara gynnar företagen och de anställda utan även samhället i stort, är en resa jag ville vara med på!

Vad ser du fram emot i projektet?
Det ska bli fantastiskt spännande att se hur de deltagande företagen kommer att integrera CSR i sin verksamhet och vilket resultat det kommer att ge för företagen. Jag ser även mycket fram emot att de medverkande företagen kommer att kunna visa för andra små och medelstora företag att det är möjligt att ta ett större socialt ansvar, att det faktiskt går att förena samhällsnytta med affärsnytta. Jag är väldigt nyfiken på vilka goda exempel som kommer att uppstå under projektet både inom företagen men även i samverkan mellan stad, akademi och näringsliv.

2013 kommer att bli ett intressant och lärorikt år, jag ser fram emot att tillsammans med deltagare från olika företag i hela regionen få lyssna till spännande och inspirerande föreläsningar och att arbeta med CSR-frågor på ett konkret sätt i Företagsakademin 3.0:s nätverk som kommer att ha fokus på CSR, innovation,  internationella utblickar samt student och näringsliv.

Hallå där…

…Arian Ratkoceri, Fundraiser Rosengård stadsdelsförvaltning/Koordinator Malmö stad, Företagsakademin 3.0.

Vilken är din roll i Företagsakademin 3.0?
Min roll inom projektet är att agera länk mellan det som sker i projektet och det som sker i kommunen och som kan ha beröringspunkter och synergieffekter med projektet.

Du arbetar som Fundraiser inom Rosengård stadsdelsförvaltning, vad innebär det?
Fundraiserfunktionen innebär att jag, för förvaltningens räkning, dels ska arbeta med att utveckla förvaltningen som en nätverkande organisation och inleda samarbeten/partnerskap med näringsliv och den idéburna sektorn och dels handlar det även om att jag ska ha ett övergripande samordningsansvar vid sökande av externa resurser i form av projektmedel och dylikt. Man kan alltså säga att jag arbetar med nätverk/samarbeten och med externa medel i form av fonder och stiftelser.

Varför går Rosengård stadsdelsförvaltning in som projektägare till Företagsakademin 3.0?
Att de nio lokala företagsgrupperna i Malmö företagsgrupper gått samman och samarbetar med Malmö stad och Malmö högskola ser vi som ett viktigt steg i att skapa bredare samarbetsformer även efter projekttidens slut. Samarbete med det lokala näringslivet är en del av det utvecklingsarbete som stadsdelen bedriver bl.a. inom ramen för Områdesprogram Herrgården. Det sker redan ett fokuserat samarbete med flera aktörer inom ramen för företags CSR-engagemang. På så sätt är det naturligt att just Rosengård stadsdelsförvaltning agerar projektägare för detta projekt som har ett tydligt CSR-fokus.

Vad tycker du ska bli mest spännande under tiden med projektet?
Det finns tydliga och precisa mål för vad projektet ska ha uppnått efter projekttidens slut och det ska bli otroligt spännande att följa just denna process och se huruvida projektet kan ta fram goda exempel för detta arbete. Vidare hoppas jag såklart att vi tre samarbetsparter gemensamt kan hitta former för ett fortsatt och tätare samarbete även i fortsättningen. Slutligen hoppas jag även att Malmö stad, genom projektet, får tydligare kontakter till det lokala näringslivet i Rosengård genom Malmö företagsgrupper.

Hallå där…

Lisa Åhlén, Sverigechef, GLOBALScandinavia,
Varför är ni med i Företagsakademin 3.0?
Vi har satt upp ett mål om att öka vår omsättning med 100 % under de kommande tre åren. Vi har en tuff utmaning framför oss. Med hjälp av Företagsakademin 3.0 kommer vi att få de verktyg och kontakter som vi behöver för att lyckas nå vårt mål.

Hur kommer det märkas för era kunder att ni är med?
– En förutsättning för att vi ska lyckas nå vårt högt uppsatta mål är att vi överträffar våra kunders förväntningar. Det ställer höga krav på vår verksamhet. Vi måste helt enkelt leverera det lilla extra och det är just det som våra kunder kommer att få glädje av.

 Varför är CSR relevant även för mindre företag?
– För oss är detta en unik möjlighet att ta vår verksamhet ett steg längre och utvecklas som företag. Genom att få in CSR i vårt arbete tillför vi värden till företaget som gagnar både samhället, medarbetarna och våra samarbetspartners.

Hallå där Anna-Karin och Jeanette…

Anna-Karin Alm och Jeanette Persson

Vilka är ni? Anna-Karin Alm är samverkanskoordinator på Malmö högskola och projektkoordinator inom Företagsakademin 3.0 och Jeanette Persson arbetar med studentaktiviteter på Malmö högskola och samordnar matchningsaktiviteter mellan studenter och företag inom projektet.

Vad är Malmö högskolas roll inom Företagsakademin 3.0? Företagsakademin är ett jättebra exempel på hur högskolan genom samarbeten är med och initierar aktiviteter som bidrar till kunskapsutbyte mellan akademi, staden och näringslivet. Vi vill gärna öppna upp högskolan för ökad kontakt med företag och stärka koppling mellan teori och praktik för våra studenter.

Märker ni att det finns ett intresse för CSR bland studenterna? Absolut! CSR-begreppet har fått stort genomslag och många studenter vill arbeta med hållbarhetsfrågor. Efterfrågan från studenterna avspeglas i våra utbildningar och just miljö, etik och hållbar utveckling är frågor som behandlas inom flera av våra utbildningar. Unga människor har ofta ett stort engagemang för frågor de brinner för och det är viktigt för dem att även deras framtida arbetsgivare tar sitt ansvar.

Vilka är era förväntningar på Företagsakademin 3.0? Vi ser fram emot alla samarbeten som kommer uppstå under projektet och att studenterna får möjlighet att vara med och bidra med sin kunskap om CSR. Studenter vill gärna komma ut på företag och praktisera eller skriva examensarbeten, men har inte alltid en självklar ingång till företagen. Genom Företagsakademin kan vi koppla samman studenter och forskare med företag inom Malmö företagsgrupper och på så vis bidra till företagens utvecklingsarbete.