Arkiv | Om Företagsakademin RSS for this section

Målgång för Företagsakademin 3.0

Företagsakademin 3.0 – en katalysator för stärkt konkurrenskraft
800 deltagare i nätverksträffar, nästan lika många deltagare i 32 utbildningar vid 183 utbildningstillfällen är några av siffrorna som presenterades vid Företagsakademins avslutande träff den 21 januari. Det bestående värdet för Malmö handlar dock inte om kvantitet. Medverkande företag upplever i dag ökad affärsnytta och innovationsförmåga, stärkt företagskultur, tydligare värderingar och mer proaktivt ledarskap.

Ingen straffspark
Över 130 personer samlades i Moriskan den 21 januari för en sista nätverksträff med Företagsakademin 3.0. Dagens moderator, kulturjournalisten Johanna Koljonen, inledde med en personlig analys av företag som brister i socialt ansvarstagande.
– Jag tror inte det handlar om ondska utan brister i insikt och mandat, sa Johanna Koljonen innan hon välkomnade projektledaren Cecilia Fredholm upp på scenen.
Cecilia Fredholm gav en bakgrund till projektet, som har handlat om CSR och företagande. Projektets syften har i korta drag varit att hjälpa företag förena samhällsnytta med ekonomisk hållbarhet. En två år lång resa som inte har inneburit några allvarliga motgångar, men heller inte har varit fri från tvivel och oro. En satsning, som kostat Europeiska socialfonden miljoner förpliktigar.
– Receptet vi har använt är enkelt så till vida att vi har utgått från företagens verklighet och affärsnyttan för dem. Vi befinner oss i en tid då vi behöver skapa mer för fler med mindre resurser. Att systematisera sitt hållbarhetsarbete och koppla det till kärnaffären skapar konkurrensfördelar, förklarade Cecilia Fredholm.

Målen överträffades
Den oberoende expertutvärderingen gjord av Contextio Ethnographic AB visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet haft stor, positiv och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.
– Med hjälp av Företagsakademin 3.0 har deltagare från företagen fått ny kunskap och nya insikter. Utbildningsinsatser, som har kompletterats med arbete i grupp, stödda av en coach, har varit framgångsfaktorer. Genom att tillsammans bredda CSR-begreppet har den entreprenöriella andan återuppväckts och resultaten har kunnat förbättras, förklarar Anette Moberg, utvärderare från Contextio Ethnographic AB.
CSR har blivit till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling. För företagen har detta inneburit ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling.

Zeljko Tucak, APL; Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia; Jonas Svennberg, Zenit och processledare Philip Diab

Zeljko Tucak, APL; Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia; Jonas Svennberg, Zenit och processledare Philip Diab

Företag som tog chansen
Lisa Åhlén från Globalscandinavia, Jonas Svennberg från Zenit Design Group, Josip Zeljko Tucak från APL Malmö och coachen Philip Diab fick frågor från moderatorn Johanna Koljonen om vad projektet konkret har inneburit.
– Projektet har bland annat inneburit att vi lyckades ta oss ur en svacka och skaffa 81 nya kunder, säger Lisa Åhlén.
– För oss har det inneburit nya arbetssätt och nya samarbetspartners lokalt med andra företag och Malmö högskola. APL i Malmö är nu drivande i ett förnyelsearbete som vi ska ta till verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Umeå, där vi också finns, beskriver Josip Zeljko Tucak.
– Zenit Design Group har tagit steget från ett litet företag med tre ägare till en genomtänkt organisation med en VD, förklarar Jonas Svennberg.
Företagarna är eniga om att nyckeln till framgång har varit de nya insikter de har funnit tillsammans samt att coachen Philip Diab har spelat en viktig roll.
– Philip har inte gett oss några färdiga svar utan han har ställt frågor och rört om och på så sätt fått igång en process, förklarar Josip Zeljko Tucak.
– Ja, jag ifrågasätter det vanliga företagssnacket. Ett exempel är när vi pratar strategier istället för taktik och genomförande. Vi behöver bli mer konkreta för att komma framåt, tillägger Philip Diab.  

Engagemang – en framgångsfaktor
Sedan var det dags för dagens första externa föreläsare Per Grankvist, före detta hållbarhetsredaktör och krönikör på Veckans Affärer. Temat var hur människors engagemang kan kanaliseras för att utveckla framtidens företag och samhälle.

Per Grankvist om engagemang som framgångsfaktor

Per Grankvist om engagemang som framgångsfaktor

Föreläsningen började med en analys av vad som engagerar människor. Är det Hallonlakritsskallen, som i skrivande stund har 357 452 likes på Facebook eller är det barns rättigheter? Rädda Barnen får en tiondel så många likes som Hallonlakritsskallen. Någon tydlighet i just den sakfrågan blev det inte riktigt.Däremot förde Per Grankvist ett övertygande resonemang om att engagemang börjar hos en enskild person och fortsätter i en rörelse tillsammans med andra. Vi börjar bara gå. Vi behöver ingen ledare. Det kan handla om medborgarrättsrörelsen i sextiotalets USA, läxhjälp eller att handla Fairtrade.Framgångsrik, hållbar utveckling sker när människors sanna jag och ärliga engagemang tas tillvara av företag och samhällsaktörer.
– Framgångsrika ledare är de som har förstått detta kan ta vara på människors engagemang till att uppnå bra saker, avslutade Per Grankvist.

Christina Östergren och Josefin Lassbo från Juteborg

Christina Östergren och Josefin Lassbo från Juteborg

Jute är nyckeln till hållbarhet
Christina Östergren och Josefin Lassbo, från Juteborg AB, delade med sig av hur det är att vara entreprenörer i skärningspunkten för det hållbara samhället. Företaget arbetar med att utveckla produkter inom boende, textil och fordon, med hjälp av naturfibern jute.
Att det blev just jute som företaget valde att arbeta med är knappast någon slump. Fördelarna med jute jämfört med många andra material är många. Jute är lätt, starkt, fukttåligt och billigt. Dessutom så är det ekologiskt, snabbväxande och inte giftigt. Ökat användande av Jute skulle innebära både miljömässig och social hållbarhet genom att fattigdom bekämpas i behövande delar av världen.
– I Juteborg är själva företagsidén CSR och förutom att det är engagerande och roligt att jobba med det, så har vi lätt att få stöd utifrån. Vi ser inga nackdelar, berättar Christina Östergren och Josefin Lassbo.

Stina Billinger om vikten av att våga och ifrågasätta givna sanningar

Stina Billinger om vikten av att våga och ifrågasätta givna sanningar

Det krävs mod
Stina Billinger, hållbarhetschef på Storebrand och SPP, gav sin syn på hållbarhetsarbete i en stor organisation. Hon berättade hur själva begreppet ”Corporate Social Responsibility”, kan innebära ett hinder. Istället anser hon att pudelns kärna ligger i det egna ansvaret.
– Jag sa, ”screw CSR”. Det handlar om ”Personal Social Responsibility”, ansvar som ligger på oss var och en. Om du inte väljer att vara en del av lösningen så är du en del av problemet, säger Stina Billinger.
Idag har Stina en ny titel, som hon har tilldelats av Storebrands VD.
– Han kallade in mig och jag trodde att jag skulle få sparken efter mitt uttalande. Istället hade han tryckt upp visitkort med min nya titel, Corporate Rebell, säger Stina Billinger stolt.
Stina Billinger menar att det som behövs i företagslivet är mod. Mod att göra saker annorlunda, ifrågasätta ”sanningar” och fatta beslut som håller för framtiden. Exempelvis så väljer många framgångsrika före detta företagsledare att arbeta med hållbarhet efter sin pension.
– Det är bra det de gör, men det duger inte. Det är här och nu som gäller, säger Stina Billinger.
Stina avslutade dagen med att citera en Filippinsk miljökämpe:
”Om inte nu så, när? Om inte här, så var? Om inte du, så vem?” 

Åsikter om projektet och dagen
Francisco Ballas, jurist och miljöspecialist på TEM, Lunds universitet.
– Hållbarhetsfrågor är ju mitt område, men jag kan säga att jag har lärt mig en hel del nytt idag. En tankeställare var att det inte alltid är bra med fokus på processer när man jobbar med medelstora företag. Det kan vara bättre att hålla sig mer konkret.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte gillat Hallonlakritsskallen.Alexandra Rosenqvist, kontorschef på arbetskraft Öresund, ett av de företag som deltagit i programmet.
– Förmiddagen har varit intressant, med många igenkänningsinslag. Vi är ett företag med ett trettiotal anställda, som har haft stor nytta av programmet. Hur stor kunde vi inte föreställa oss när vi tackade ja. Genom att beskriva de goda resultaten för andra företag så borde vara lätt att motivera fler.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Anders Persson, VD på Sydassistans AB, ett av de företag som deltagit i programmet
– Att vi har varit med i Företagsakademin har betytt mycket för oss. Det är svårt att redan nu peka på konkreta resultat, det handlar mer om att vi har fått ett annat förhållningssätt. Nu frågar vi oss om saker kan göras på andra sätt, som skapar mervärde och gynnar fler.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Cecilia Fredholm, Projektledare för Företagsakademin 3.0
– Dagen har varit en succé och jag är både glad och lättad att allt har avlöpt så bra. Utvärderingen visar att projektet verkligen har skapat nytta för staden och kan fortsätta att skapa nytta. Min förhoppning nu är att affärsutvecklingsmetodiken vi tagit fram kommer att leva vidare i någon typ av permanent form.
Om det egna engagemanget på Facebook: – Nej, jag har inte likat Hallonlakritsskallen.

Företagsakademin 3.0 avslutas i januari och hemsidan byter plats till malmo.se/foretagare, vi finns under flikarna Hållbart företagande – Hållbar affärsutveckling. Där har vi samlat material för hur man kan fortsätta att arbeta med CSR, en lista på nyttiga kontakter och massor med goda exempel att inspireras och dra nytta av! Där finns även vår bok ”CSR – framtidens företagande!” att ladda ner gratis. Besök gärna oss där redan nu!

Företagsakademin 3.0 – en katalysator för stärkt konkurrenskraft

Företagsakademin 3.0, med Malmö stad, Malmö Högskola och Malmö Företagsgrupper som huvudmän, har gått i mål. En oberoende expertutvärdering visar att samtliga mål har uppfyllts och att projektet har gett stor och konkret effekt på de 21 deltagande företagens verksamheter.

Projektledare Cecilia Fredholm– Vi är mycket stolta över att kunna visa att vi genom utbildningar och nätverksträffar med CSR som röd tråd har bidragit till tillväxt, affärsnytta och samhällsnytta. Utvärderingen visar också att kreativiteten och den entreprenöriella andan har ökat i företagen, och att utbildningarna har fungerat som katalysator för förändringsarbete, säger Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0.

Några exempel på värden som Företagsakademin 3.0 har skapat:

  • Översättningsbyrån GLOBALscandinavia har rekryterat mer än 80 nya kunder som effekt av sitt aktiva deltagande.
  • Designbyrån Zenit Design har integrerat CSR-frågor i affärsutvecklingsprocessen och därigenom fått nya kunder.
  • Det statligt ägda läkemedelsbolaget APL har omsatt hållbarhets- och värderingsdokument till konkreta verktyg för sin innovationsprocess, och har inlett ett experimentellt samarbete med Malmö Högskola i syfte att utveckla nya produkter och tjänster.

– Resultaten visar att systematisering av CSR-arbetet och att integrera det i företagets kärnaffär och processer skapar värde för både företaget och samhället, och att CSR är en möjlighet för små och medelstora företag att framtidssäkra sin verksamhet, säger Cecilia Fredholm.

– Genom de utbildningar vi har gått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och personalen har utvecklats. Tillsammans lyckades vi vända en tuff situation i våras då vi förlorade avgörande volymer från vår största kund och riskerade att säga upp personal. Under juni till augusti 2013 fick vi in 81 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag”, säger Lisa Åhlén, Sverigechef för GLOBALscandinavia.

  • Slututvärderingen av projektet presenteras den 21 januari på en nätverksträff på Moriskan i Folkets Park i Malmö.
  • Utvärderingen finns också tillgänglig för nedladdning här: Utvärdering Företagsakademin 3.0.

Projektets övergripande mål var att göra CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling för att därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas individuella kompetens. Totalt har 32 olika utbildningar och 183 utbildningstillfällen med allt från en till trettio deltagare genomförts med sammanlagt 783 deltagare. Dessutom har projektet haft  800 deltagare i åtta nätverksträffar. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN:
Utvärderingen av Företagsakademin visar att projektet har fungerat mycket bra och att upplägget ger stora effekter på de deltagande företagen. Genom att ge företagsledarna stöd i form av utbildning och coachning utifrån ett strategiskt CSR-perspektiv har flera företag strukturerat upp sin verksamhet. Kreativiteten och den ”entreprenöriella andan” har ökat. Effekterna i projektet har gått från personliga effekter till affärsnytta. Utvärderingen visar också att en samverkan mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola främjar företagens utveckling.

Framgångsfaktorerna i projektet är att ha CSR som ett paraply för utbildningsinsatserna, utvecklingsarbete riktat mot företagsledningen, utbildningar i affärsutveckling och innovationer till medarbetare, samt tid för reflektion och diskussion med andra företag.

Utvärderingen visar att Företagsakademin 3.0 ses som ett kvalitetsprojekt och en katalysator till förändring. Framgångsfaktorer är att projektet utgått från företagens behov, att CSR är en gemensam plattform, värderingsbaserade utbildningar, samt ett strategiskt utvecklingsarbete i företagsledningen.

Effekterna är ökad kunskap bland medarbetarna och ledning om CSR-perspektivet, stärkt konkurrenskraft, nya affärsmöjligheter genom nya marknader, produkter, tjänster och bolagsombildningar samt utveckling av befintlig verksamhet som organisationsförändringar, förbättrad kommunikation och tydliggörande av företagets värderingar. Företagen känner sig rustade inför framtiden och ser CSR som en konkurrensfördel för att skapa fler affärsmöjligheter och tillväxt i företaget. Majoriteten uppgav att företaget nu bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där projektet är arbetets motor samt att arbetet med CSR-frågorna i företaget kommer att fortgå efter projektets slut, även om den stora utmaningen nu är den fortsatta implementeringen för att skapa långsiktiga hållbara resultat för företagen såväl som för samarbetspartners.

Resultatet från nätverksinsatserna är övervägande positivt och har gett deltagarna insikter, kunskap, kontakter, inspiration/motivation, metoder och ökade förväntningar på ett CSR-arbete.


Ett led i arbetet med säkerställandet av målsättningarna i projektet var den löpande följeforskningen och slutrapporten. Fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer ligger till grund för de externa utvärderingarna som Anette Moberg på Contextio Ethnographic genomfört
.

Företagsakademin 3.0 får företag att växa hållbart

Lisa ÅhlenPRESSMEDDELANDE: Går det att växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta? Ja, visar delutvärderingen av Malmö stads samverkansprojekt Företagsakademin 3.0. Globalscandinavia är ett företag som sett konkreta resultat efter att ha deltagit i projektet.

– Tidigare i år ställdes vårt företag inför sin tuffaste utmaning hittills. Vi insåg att vi skulle minska omsättningen, kanske till och med behöva säga upp personal, men genom de utbildningar vi fått i Företagsakademin 3.0 har vi lärt oss nya arbetssätt och tillsammans lyckats vända situationen. Under sommaren fick vi istället in 43 nya kunder. Nu jobbar vi med hållbarhet som ett sätt att expandera och nischa vårt företag, berättar Lisa Åhlén, sverigechef för översättningsföretaget Globalscandinavia i Malmö.

Företagsakademin 3.0 är ett tvåårigt projekt som ger små- och medelstora företag tillgång till kunskap inom CSR, Corporate Social Responsibility, samt nätverk som utvecklar och stärker företagens kompetens och bidrar till långsiktig utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Globalscandinavia är ett av 18 företag som ingår i Företagsakademin 3.0. Både chefer och medarbetare har aktivt deltagit i utbildningar inom områden som ledarskap, affärsutveckling, värderingar, innovation och kommunikation.

– Med Företagsakademins process i ryggen känner jag att vi verkligen har skapat oss förutsättningarna för att nå vårt mål: att öka omsättningen med 100 procent under de kommande två åren, säger en hoppfull Lisa Åhlén.

Under hösten fortsätter utbildningarna för de 18 företagen inom utvecklingsprogrammet. Projektet avslutas i januari 2014 och den slutliga utvärderingen av projektet presenteras kort därefter.

– Genom att kompetensutveckla småföretag inom CSR utvecklas hållbarhetsarbetet och konkurrenskraften stärks, konstaterar Cecilia Fredholm, projektledare för Företagsakademin 3.0.

Intresserad av att höra mer? Näringslivskontorets frukostmöte 07:07 am onsdag 25 september arrangeras i samarbete med Företagsakademin 3.0. Temat är CSR, med mingel och korta presentationer. Lisa Åhlén från Globalscandinavia berättar om hur hennes företag utvecklats med hjälp av Företagsakademin 3.0. Plats: Moriska Paviljongen, Malmö Folkets Park.

Läs mer om programmet här

Fakta: Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad. Stadsområdesförvaltning Öster är projektägare, projektet pågår februari 2012 – januari 2014 och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Företagsakademin 3.0 finns till för företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta. Projektets totala budget är ca 7,9 miljoner kronor.

Kontakt och information:

Cecilia Fredholm, projektledare, Företagsakademin 3.0

0768-97 30 26, cecilia.fredholm@foretagsakademin.org

Lisa Åhlén, sverigechef, Globalscandinavia

0768-55 70 46, lisa.ahlen@globalscandinavia.se

Bild: En nöjd Lisa Åhlén bland medarbetare på Globalscandinavia i Malmö. Foto: Johan Bävman

Tårtmingel i oktober

På Lilla Nygatan 3 har det firats att Företagsakademin 3.0 har fått godkänt att gå från mobiliseringsfas till genomförande av Europeiska socialfonden och därmed är igång på riktigt! Med tårta och jazzmusik i bakgrunden träffades inblandade i projektet för att mingla, titta på lokalerna och höra om utbildningsupplägget för projektet.  På plats under eftermiddagen fanns […]

Malmö Företagsgruppers styrelse träffar Företagsakademin

I augusti träffade Malmö Företagsgruppers styrelse projektledningen för Företagsakademin 3.0 för att få en presentation av utvecklingen i projektet och lokalerna: – Just nu konkretiseras utbildningarna utifrån företagens behov och verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsprocess. Det är härligt att träffa styrelsen och de har ett stort engagemang för arbetet, säger Cecilia Fredholm, projektledare.

Företagsakademin flyttar in på Lilla Nygatan 3

Nu har Företagsakademin flyttat in i projektlokalerna på Lilla Nygatan 3 i centrala Malmö.  I de nyrenoverade lokalerna finns bra möjligheter för för projektets verksamheter – här håller vi utbildningar, nätverksträffar samt personliga möten. Utbildningslokalen har plats till 40 personer och går att dela av och användas både i stora och små grupper.
Projektledningen har också sitt kontor här.

Följ Företagsakademin på nätet

Nu finns Företagsakademin 3.0 på nätet. Här kan du följa bloggen, läsa nyheter från projektet, lära känna företagen som deltar, läsa om aktiviteter och utbildningar och komma i kontakt med oss som arbetar med verksamheten.
Vi finns även på Twitter som @ForetagsAK, och via Bambuser där vi kommer att sända från våra öppna arrangemang framöver.