Arkiv | Omvärldsbevakning RSS for this section

Go abroad – expertrådgivning i export

I Företagsakademins exportprogram ställdes frågorna kring hur man börjar med export och vad man bör tänka på. Martin Diamantoudis, Business Development Manager från Invest i Skåne och Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden var inbjudna för att ge svar på frågorna och en presentation i hur man på olika sätt kan att arbeta med export. Dagen bjöd på introduktion av Invest in Skåne och Business Sweden samt analys och rådgivning för de deltagande företagen:

Martin Diamantoudis, Invest i Skåne

Martin Diamantoudis, Invest i Skåne

– Invest in Skåne och Business Sweden finns till för att hjälpa och gör det lättare för företag att jobba utomlands. Invest in Skåne är ett dotterbolag till Region Skåne och har som huvuduppgift att främja export och internationalisering för skånska företag samt attrahera internationella investeringar till Skåne. Invest in Skåne är regional värdorganisation för affärsnätverket Enterprise Europe Network, www.enterpriseeurope.se. Vi arbetar dagligen med partnersökningar, matchmaking på mässor och internationella företagsbesök. Mycket av detta arbete sker genom direktkontakt med kollegor inom EEN-nätverket som är representerat i över 50 länder, säger Martin Diamantoudis.

Invest in Skåne erbjuder rådgivning i tre steg:

 • Definiera företagets behov
 • Sökningar och hjälp med att hitta kontakter, såsom distributörer, tillverkare etc.
 • Arrangerar möte och stöttar i kontakten med potentiella samarbetspartners och kunder

Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden menar att de företag som lyckas med sin export är de företag som förstår förutsättningarna, är väl förberedda och har avsatt resurser för export.

Business Sweden bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vår uppgift är att arbeta för att göra det lättare för svenska företag att arbeta utomlans och erbjuder därför internationell erfarenhet och rådgivning om hur marknaden ser ut. Business Sweden arbetar med alla typer av och stolekar på företag men har speciellt fokus på företag som går under EU:s definition av småföretag dvs. företag som omsätter mindre än 10 miljoner EURO per år och har mindre än 50 personer, säger Gösta Melkersson.

I Business Swedens affärsutvecklingsprocess ”Steps to Export” får företaget sex månaders rådgivning och coaching som resulterar i svar på frågorna varför, hur, vart och till vem fungerar det att exportera? Resultatet sammanställs i en affärsplan för export och sedan skapas ett system för uppföljning i samarbete med den regionale exportrådgiven och Business Swedens personal i utlandet.

Råd från Invest in Skåne och Business Sweden är kostadsfria och ni kan bestämma tid för möte med en av deras rådgivare genom Företagsakademin 3.0.

Business Swedens program ”Steps to export” sätter igång i vår i Skåne,
läs mer om det här

Klicka här för att få veta mer om Business Sweden

Klicka här för att få veta mer om Invest in Skåne

Att byta är ett vinnande koncept

Affärstidningen ”CSR i praktiken” har uppmärksammat Malmö stads interna förmedlingstjänst för utbyte av möbler förvaltningarna emellan. I Malvin, som tjänsten heter, kan Malmös olika förvaltningar lägga upp annonser med inköpta möbler som inte längre behövs för att de ska kunna komma till användning i en annan förvaltning och därmed spara pengar och resurser. Tjänsten har varit igång sedan i maj i år och har kommit väl till pass i den omorganisering som Malmö stad har genomgått där bland annat tio stadsområden har blivit fem. Än så länge har 578 registrerade användare förmedlat 92 möbler som har fått ett nytt liv i en annan förvaltning.

”CSR i praktiken” beskriver Malmö som en ledande stad i hållbarhetsarbetet, något som vi på Företagsakademin 3.0 är stolta och glada över.

En av hemligheterna bakom att Malmö blivit Sveriges, kanske Skandinaviens, självklara hållbarhetsstad, är att det sunda förnuftet lever på ett annat sätt än i Stockholm. Det senaste exemplet är Malvin, en intern Blocket-kopia som Malmö stad lanserade i våras.

Besök gärna CSR i praktiken

 Mer om Malmö stads bytestjänst Malvin kan ni läsa här

 

En positiv utveckling i Rosengård

Vår projektägare Stadsområdesförvaltning Öster, tidigare Rosengård stadsdelsförvaltning, har tillsammans med Swedbank, MKB, InvestorPartner (ägarna till Malmö studenthus) och NRF Malmö (ägarna till Rosengård centrum), tagit fram rapporten Marknadsanalys Rosenkraft tillsammans med konsultfirman Tyréns. En rapport med målet att öka stadsdelen Rosengårds attraktionskraft som konsumtions-, besöksmål, boende och etableringsalternativ. Resultatet visar att det har skett en positiv utveckling i Rosengård.

Rapporten är baserad på statistik i kombination med kvalitativa intervjuer med Malmöbor i Rosengård, företag och organisationer. Den visar att Rosengård under en tioårsperiod har haft en positiv utveckling inom sysselsättning, köpkraft och den kompetens som näringslivet efterfrågar. Marknadsanalys Rosenkraft beställdes efter att företrädare för fastighetsägare, handel, bank och Malmö stad gått samman. Samtliga parter kände tydligt områdets potential, men ville få fakta –  svart på vitt.

Rapporten visar även på förutsättningar för fortsatta framsteg framöver, men pekar samtidigt på att den negativa bilden av stadsdelen är oförtjänt och försvårar utvecklingen. Ett konkret exempel är att man ser hur områdets rykte påverkat bostadspriserna negativt.

 -I Rosengård finns det flera utmaningar vi måste jobba med och vi har en lång väg kvar, säger Arian Ratkoceri som är fundraiser inom Rosengård stadsdelsförvaltning. Men det är också viktigt att trycka på den utveckling som vi faktiskt ser och de möjligheter som finns i området. Kan rapporten hjälpa till att nyansera bilden ser vi att det kan vara mycket positivt för stadsdelen framöver.

För att ta del av rapporten och andra nyheter om vår projektägare, kontakta Arian Ratkoceri, koordinator Företagsakademin 3.0, Stadsområdesförvaltning Öster.

Sociala företag ökar i Sverige

Antalet sociala företag, bolag som förmedlar jobb till funktionsnedsatta, har ökat kraftigt dom senaste åren. 2007 fanns det runt 150 sociala företag, nu vid årsskiftet har den siffran fördubblats.

Aktuellt har träffat en av dem som har fått hjälp med att få ett jobb, se inslaget!

Sociala företag

Visa vägen-galan 2012

Visa vägen är Samhalls CSR-pris, priset går varje år till arbetsmarknadens vägvisare. Samhall delar varje år ut ”Visa vägen”-priset till de som gjort mest för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Vem blir årets hjältar?

Nästan 100 nomineringar från hela Sverige har kommit in till årets Visa vägen-pris. Juryn kommer nu under oktober ta fram sex finalister bland de nominerade. Vinnarna utses den 21 november.

De arbetsgivare som är nominerade i Skåne är:

 • Purus Polymer AB Ystad
 • FIFH föreningen idrott för handikappade Malmö
 • Bårebo Nordic AB Malmö
 • Partnerwood AB Osby
 • Sibbult Färe Industri center AB Sibbhult
 • Tojos Plast AB Malmö

De eldsjälar som är nominerade i Skåne är:

 • Lennart Olsson, IPAB Eslöv
 • Irene Persson Arbetsförmedlingen Ängelholm
 • Richard Lilliehöök, Smurfit Kappa Sydbox Eslöv
 • Eva Skoog, Arbetsförmedlingen Sjöbo
 • Mats Lindhe, FIFH Malmö

Samhalls webbplats

Lyft fram din favorit bland Malmös näringsliv

Den 11 februari 2013 är det dags för Malmö Näringslivsgala och det går nu att nominera din kandidat. Till årets Näringslivsgala går det att nominera i kategorierna:

 • Årets företagare i Malmö
 • Malmö stads näringslivspris inom mångfald
 • Årets näringslivsrookie i Malmö
 • Malmö stads näringslivspris inom Life science
 • Malmö stads näringslivspris inom kreativa näringar

Priserna delas ut till personer och företag som med stort engagemang, passion och företagsamhet utmärker sig, är förebild och inspirerar andra. Det är driftiga individer och spännande affärsverksamheter som på olika sätt bidrar till tillväxten och vidareutvecklingen av Malmös sprudlande näringsliv.

Sista dagen att nominera en kandidat är den 15 oktober 2012.

Malmö Näringslivsgalas webbplats