Arkiv | Samverkan RSS for this section

Höstmingel med Malmö Företagsgrupper

Mingla runt! Träffa nya kontakter och bekanta er med gamla kontakter!

Det var Karin Strandberg, ordförande i Malmö Företagsgruppers inledande uppmaning till besökarna när Företagsakademins samarbetspartner Malmö Företagsgrupper genomförde sitt årliga höstmingel.

Kommunikation var kvällens ledord när de drygt 300 besökarna på Swedbank stadion möttes av en stor variation av representanter från Malmös företag. 48 företag ställde ut sina verksamheter,  där i bland Sydassistans och GLOBALscandinavia, två deltagande företag i Företagsakademin 3.0, förutom Företagsakademin 3.0.

Klas Tjebbes från kommunikationsbyrån Wonderleap & Eight var kvällens inspirationstalare. Klas delade med sig av sina insikter gällande kommunikation. Han började med att uppmana till lyhördhet, något som det sällan uppmanas till i ett samhälle där sociala medier kräver mycket uppmärksamhet.

För att samtala måste man lyssna och för att lyssna måste man ibland hålla tyst, säger Klas Tjebbes.

”Tid är pengar” är ett uttryck vi har hört förut men när det kommer till kommunikation menar Klas att dålig kommunikation är meningslös och att kvalitet tar tid och är värt tiden. Att göra produkter och reklam som håller under en längre tid är mer meningsfullt.

Bra idéer tar tid och kostar pengar men ger kvalitet och det lönar sig alltid i det långa loppet, säger Klas Tjebbes.

Även Företagsakademins samarbetspartner Malmö högskola fanns representerad med 30 nyfikna studenter som fanns på plats för att omvärldsbevaka och skapa viktiga kontakter inför framtiden.

Vi vill tacka Malmö Företagsgrupper för en lyckad tillställning. Nu blickar vi framåt mot slutspurten av Företagsakademin 3.0  och decembers kommande utbildningar.

För företag i utvecklingsprogrammet så finns det fortfarande platser kvar så ta chansen! Mer information om utbildningar hittar ni här.

07:07 am – Inspirerande möte i gryningen

Det finns inga motsättningar i att skapa affärsnytta genom samhällsnytta.

Eva Enquist, Malmö högskola och Pehr Andersson  NäringslivsdiriktörSå inledde Eva Enquist, Senior advisor på Malmö högskola sin presentation om trender och omvärldsbevakning av CSR. Drygt 450 deltagare samlades till säsongens första frukostmöte, 07:07 am den 25 september, arrangerat av Näringslivskontoret i samarbete med Företagsakademin 3.0. Temat var ”CSR som ett sätt att stärka konkurrensen” och morgonen bjöd på mycket inspiration och goda exempel på hur man skapar affärsnytta genom samhällsnytta.

Lisa Åhlén, Sverigechef på GLOBALscandinavia tillsammans med Jonas Svennberg, Director Industrial design från Zenit Design Group AB representerade Företagsakademins deltagande företag. Jonas förklarade att för Zenit Design Group AB SR handlar CSR att det finns pengar att tjäna på att arbeta med hållbarhet.

Våga ifrågasätta och våga göra annorlunda. CSR för oss är inte välgörenhet. Det är ett sätt att göra rätt hela vägen. Vi har möjlighet att påverka våra kunder i deras hållbarhetsarbete eftersom vi är med i första stadiet av utvecklandet av en produkt. Ju mer kunskap vi har i ämnet desto mer kan vi vara med och påverka våra kunder till bättre val av t.ex. material. Det är också en av de största lärdomarna vi tar med oss från Företagsakademin 3.0.

Lisa Åhlén menar att en av anledningarna till att Globalscandinavia har skapat stora resultat i sitt CSR-arbete är att de har tagit del av den kunskap som projektet medför.

Vi har tagit för oss på det smörgåsbord av utbildningar som Företagsakademin 3.0 erbjuder och har verkligen gjort det lilla extra på företaget för att skapa resultat. Mitt råd till ert företag är att verkligen ta för er av den kunskap som finns inom CSR och börja arbetet redan idag.

Målet med Företagsakademin 3.0 är att CSR ska bli en integrerad del i våra deltagande företag.

En framgångsfaktor i arbetet med Företagsakademin är vårt förhållningssätt till CSR som metod för företagsutveckling. Det handlar om att framtidssäkra verksamheten och stärka företagets resurser – ledare, medarbetare, företagskultur och innovationskraft för att omsätta detta till effektivare interna processer, tryggare ledarskap, mer kompetenta medarbetare som kan förädla företagets produkter och tjänster säger Cecilia Fredholm, projektledare Företagsakademin 3.0

Mer att läsa om 07:07 am finns att hitta här

VIDEO: ”CSR- ett sätt att stärka konkurrenskraften”, Eva Enquist, Malmö högskola och Hanna Sigsjö, Mötesplats social innovation

VIDEO: ”Case: Zenit Design Group”, Jonas Svennberg, Zenit Design Group

VIDEO: ”Case: GLOBALscandinavia”, Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia

Stärk ditt företag och öka affärsnyttan

Temat för Näringslivskontorets frukostmöte 07:07am den 25 september är CSR, eller Corporate Social Responsibility, vilket handlar om att man som företagare tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för de resurser som finns och företagets påverkan på omvärlden.

Kort sagt handlar det om att hushålla med och hantera resurser på ett bra sätt. Det kan handla om att utveckla nya produkter och tjänster, förbättra produktionen, spara energi, men också om att bättre ta hand om de anställda och ta tillvara deras förmågor och kunskaper. Ett arbete som stärker företaget och ökar kundnyttan.

– Det är ett fantastiskt tillfälle för alla som är intresserade av hållbar affärsutveckling och CSR att samla kunskap, få inspiration och att få utbyta idéer. Både stora som små företag har mycket att vinna på ett systematiskt CSR-arbete då vi ser att det gör företagen både starkare och mer konkurrenskraftiga på sikt vilket gynnar företagen, de anställda och samhället i stort, säger Pehr Andersson, Näringslivsdirektör Malmö stad.

Till 07:07am kommer bland annat två företag som är mitt i arbetet med att koppla samhällsnytta till affärsnytta: Lisa Åhlén, Sverigechef från Global Scandinavia och Jonas Svennberg, Director Industrial design från Zenit Design Group AB. Lisa och Jonas kommer att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar inom hållbarhetsarbetet på deras företag. Det handlar om hur de utvecklat sitt ledarskap, skapat tydligare värderingar, ökad kundnyttan och har mer motiverade medarbetare.

– Genom att ta ett ökat ansvar för vår påverkan och vår personal lockar vi fler intressenter och kunder. För oss har CSR-arbetet också lett till att vi ser nya marknader och tänker till kring hur vi kan utveckla nya idéer, säger Lisa Åhlén, Global Scandinavia.

Företagsakademin 3.0 leder ledare

Ledare och medarbetare från båda företagen går just nu Företagsakademins utvecklingsprogram för företag som vill växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta med samhällsnytta, CSR.  Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad. Verksamheten tar avstamp i det faktum att företag som arbetar med CSR kan utvecklas och blir mer attraktiva på marknaden, samtidigt som man tydligare tar ställning för ett hållbart samhälle.

– Företagsakademin 3.0 vill ge små- och medelstora företag tillgång till den kunskap inom CSR och de nätverk som utvecklar företagens kompetens, stärker företaget i konkurrensen och skapar långsiktig utveckling och tillväxt. Vi vill att de deltagande företagen på sikt ska öka sin omsättning eller ha ett ökat antal anställda som kan ta bredare arbetsuppgifter genom att de har förbättrat sin kompetens, säger Cecilia Fredholm, projektledare Företagsakademin 3.0.

Målsättningen med programmet är att göra CSR till en del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering och affärsutveckling och därigenom möjliggöra ökad tillväxt, konkurrenskraft och innovationsutveckling samt att stärka medarbetarnas individuella kompetens.

Anmäl dig till frukostmötet 07:07am den 25 september här för att få veta mer om CSR!

Frukostmöte 07:07 am med tema CSR

Företagsakademin 3.0 är stolta att presentera sig som medarrangör till Näringslivskontorets frukostmöte ”07:07 am” som den här gången har temat CSR. Hur man arbetar som företagare när man sätter hållbarhet i fokus och hur akademi och kommun kan arbeta tillsammans med företag för att få en hållbar tillväxt är ämnen som behandlas under morgonen.

Två av Företagsakademins deltagande företag är representerade som talare på mötet: Lisa Åhlén, Sverigechef från Global Scandinavia och Jonas Svennberg, Director Industrial design från Zenit Design Group AB. Lisa och Jonas kommer att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar inom hållbarhetsarbetet på deras företag. Frukostmötet riktar sig till Malmös näringsliv och är en chans att skapa nätverka, dela kunskap och få möta Malmö stads politiker och tjänstemän.

Vad: Näringslivskontorets frukostmöte ”07:07 am”

Företagsakademin 3.0 medarrangör. Tema: CSR

När: 25 september kl. 07.07 till 09.00.

Var: Moriska Paviljongen, Folkets park

Anmälan hittar ni här

Läs mer om Näringslivkontoret här

Välkomna!

Att byta är ett vinnande koncept

Affärstidningen ”CSR i praktiken” har uppmärksammat Malmö stads interna förmedlingstjänst för utbyte av möbler förvaltningarna emellan. I Malvin, som tjänsten heter, kan Malmös olika förvaltningar lägga upp annonser med inköpta möbler som inte längre behövs för att de ska kunna komma till användning i en annan förvaltning och därmed spara pengar och resurser. Tjänsten har varit igång sedan i maj i år och har kommit väl till pass i den omorganisering som Malmö stad har genomgått där bland annat tio stadsområden har blivit fem. Än så länge har 578 registrerade användare förmedlat 92 möbler som har fått ett nytt liv i en annan förvaltning.

”CSR i praktiken” beskriver Malmö som en ledande stad i hållbarhetsarbetet, något som vi på Företagsakademin 3.0 är stolta och glada över.

En av hemligheterna bakom att Malmö blivit Sveriges, kanske Skandinaviens, självklara hållbarhetsstad, är att det sunda förnuftet lever på ett annat sätt än i Stockholm. Det senaste exemplet är Malvin, en intern Blocket-kopia som Malmö stad lanserade i våras.

Besök gärna CSR i praktiken

 Mer om Malmö stads bytestjänst Malvin kan ni läsa här

 

Samarbeta med en student – utveckla din affär

Nu är det snart dags för terminsstart på Malmö högskola. Under introduktionsdagarna kommer Kåren att ha en mässa där företag och organisationer har möjlighet att visa upp sitt företag och marknadsföra sin arbetsplats och produkter/tjänster. Kanske har ni utrymme för en praktikant under terminen eller skulle vara intresserade av att ta in en student som skriver sitt examensarbete hos er? Nu har ni som företag chansen att träffa många studenter på en gång.

Introduktionsdagarna pågår under fyra dagar i september med start måndagen den 9 september och kostar 1500 kr/dag eller 4000 kr för alla fyra dagarna.

Anmälan görs här!

Har ni frågor gällande introduktionsdagarna hör av er till Viktor Wegestål, Studentombud och samverkansansvarig.

Mail: viktor.wegestal@karen.mah.se

Tel: 0707 57 75 64

Future Finder

Future Finder

En positiv utveckling i Rosengård

Vår projektägare Stadsområdesförvaltning Öster, tidigare Rosengård stadsdelsförvaltning, har tillsammans med Swedbank, MKB, InvestorPartner (ägarna till Malmö studenthus) och NRF Malmö (ägarna till Rosengård centrum), tagit fram rapporten Marknadsanalys Rosenkraft tillsammans med konsultfirman Tyréns. En rapport med målet att öka stadsdelen Rosengårds attraktionskraft som konsumtions-, besöksmål, boende och etableringsalternativ. Resultatet visar att det har skett en positiv utveckling i Rosengård.

Rapporten är baserad på statistik i kombination med kvalitativa intervjuer med Malmöbor i Rosengård, företag och organisationer. Den visar att Rosengård under en tioårsperiod har haft en positiv utveckling inom sysselsättning, köpkraft och den kompetens som näringslivet efterfrågar. Marknadsanalys Rosenkraft beställdes efter att företrädare för fastighetsägare, handel, bank och Malmö stad gått samman. Samtliga parter kände tydligt områdets potential, men ville få fakta –  svart på vitt.

Rapporten visar även på förutsättningar för fortsatta framsteg framöver, men pekar samtidigt på att den negativa bilden av stadsdelen är oförtjänt och försvårar utvecklingen. Ett konkret exempel är att man ser hur områdets rykte påverkat bostadspriserna negativt.

 -I Rosengård finns det flera utmaningar vi måste jobba med och vi har en lång väg kvar, säger Arian Ratkoceri som är fundraiser inom Rosengård stadsdelsförvaltning. Men det är också viktigt att trycka på den utveckling som vi faktiskt ser och de möjligheter som finns i området. Kan rapporten hjälpa till att nyansera bilden ser vi att det kan vara mycket positivt för stadsdelen framöver.

För att ta del av rapporten och andra nyheter om vår projektägare, kontakta Arian Ratkoceri, koordinator Företagsakademin 3.0, Stadsområdesförvaltning Öster.

Att leda för hållbarhet: filmer och material från 21 maj

Den 21 maj arrangerade Företagsakademin 3.0 en nätverksfrukost med temat: ”Att leda för hållbarhet”. Två intensiva timmar som resulterade i tips och konkreta verktyg för hur man leder företaget på ett hållbart sätt. Till er som inte hade möjlighet att närvara och till er som är sugna på en återblick finns filmer från dagen att ta del av på länkarna här under:

Stina Billinger, hållbarhetschef på Storebrand och SPP, talade om hur mycket man vinner på att hålla sig aktiv i arbetet med hållbarhet och att man ska våga vara en corporate rebel.
FILM: Stina Billinger, Storebrand och SPP

Lisa Åhlén sverigechef på GLOBALscandinavia, betonade hur viktigt utbytet med medarbetarna är för att bli en omtyckt och ansvarsfull chef.
FILM: Lisa Åhlén, GLOBALscandinavia
PRESENTATION: Lisa Ahlén GLOBALscandiavia

Christian Walén, legitimerad psykolog och organisationskonsult på Psykologifabriken, delade med dig av redskap för hur man kan arbeta för ett hållbart ledarskap.
FILM: Christian Walén, Psykologifabriken
PRESENTATION: Christian Walén, Psykologifabriken

Vi vill tacka alla som deltog och gjorde förmiddagen till en inspirerande stund om ansvarsfullt ledarskap.

Seminarium om aktuell forskning kring CSR, 22 maj

Den 22 maj arrangerar Företagarna Syd, Malmö högskola och Mötesplats Social Innovation i samarbete med Centrum för Publikt Entreprenörskap och Företagsakademin 3.0 ett seminarium om aktuell forskning kring CSR.

Det är Anna Blombäck, Handelshögskolan i Jönköping & Caroline Wigren-Kristoferson, Malmö högskola som guidar oss genom den senaste forskningen om CSR och vilka aspekter forskningen hitintills har fokuserat på. Vi går djupare in på vad begreppet innebär för stora respektive små företag och hur CSR kan bidra till att skapa förändring. Dessutom belyser vi detaljhandeln och den roll som företagens ansvarstagande spelar för vår vardagliga konsumtion.

FILM:  hela seminariet går att ta del av via Bambuser, klicka här

Forskningsseminarium 22 maj

Vad: Forskningsseminarium om CSR

När: 22 maj 2013, kl 13-16

Var: Malmö Högskola

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

The future of capitalism: talks and material from April 11th

bild 11 april”The Future of Capitalism – investing for a sustainable society” is an open seminar hosted by Företagsakademin 3.0 held on April 11th 2013.  The topic of the day was innovation and it´s link to sustainable investments aiming to show the investment potential in areas of development, highlighting the opportunities in combining social utility with business benefits. Invited as speakers were innovators and industry leaders within different fields to share their successtories, viewpoints and ideas for the future.

Investing for impact and sustainable growth
Michele Giddens, partner and co-founder, Bridges Ventures, London

Social investments – a prerequisite for energy savings?
Catja Appelros, Head of corporate sustainability, E.ON Nordic, Malmö

Social entrepreneurship – local knowledge creates new jobs
Lena Friblick, founder and CEO of Xenofilia, Malmö

Articles, links and images: 

Mötsplatsen social innovation, Dags att gå från visioner till aktiv handling 130415

Företagsakademin 3.0: Tungviktare inom hållbara investeringar till Malmö 130408