Arkiv | Utbildningar RSS for this section

Go abroad – expertrådgivning i export

I Företagsakademins exportprogram ställdes frågorna kring hur man börjar med export och vad man bör tänka på. Martin Diamantoudis, Business Development Manager från Invest i Skåne och Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden var inbjudna för att ge svar på frågorna och en presentation i hur man på olika sätt kan att arbeta med export. Dagen bjöd på introduktion av Invest in Skåne och Business Sweden samt analys och rådgivning för de deltagande företagen:

Martin Diamantoudis,  Invest i Skåne

Martin Diamantoudis, Invest i Skåne

– Invest in Skåne och Business Sweden finns till för att hjälpa och gör det lättare för företag att jobba utomlands. Invest in Skåne är ett dotterbolag till Region Skåne och har som huvuduppgift att främja export och internationalisering för skånska företag samt attrahera internationella investeringar till Skåne. Invest in Skåne är regional värdorganisation för affärsnätverket Enterprise Europe Network, www.enterpriseeurope.se. Vi arbetar dagligen med partnersökningar, matchmaking på mässor och internationella företagsbesök. Mycket av detta arbete sker genom direktkontakt med kollegor inom EEN-nätverket som är representerat i över 50 länder, säger Martin Diamantoudis.

Invest in Skåne erbjuder rådgivning i tre steg:

  • Definiera företagets behov
  • Sökningar och hjälp med att hitta kontakter, såsom distributörer, tillverkare etc.
  • Arrangerar möte och stöttar i kontakten med potentiella samarbetspartners och kunder

Gösta Melkersson, Regional exportrådgivare i Skåne från Business Sweden menar att de företag som lyckas med sin export är de företag som förstår förutsättningarna, är väl förberedda och har avsatt resurser för export.

Business Sweden bildades i januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vår uppgift är att arbeta för att göra det lättare för svenska företag att arbeta utomlans och erbjuder därför internationell erfarenhet och rådgivning om hur marknaden ser ut. Business Sweden arbetar med alla typer av och stolekar på företag men har speciellt fokus på företag som går under EU:s definition av småföretag dvs. företag som omsätter mindre än 10 miljoner EURO per år och har mindre än 50 personer, säger Gösta Melkersson.

I Business Swedens affärsutvecklingsprocess ”Steps to Export” får företaget sex månaders rådgivning och coaching som resulterar i svar på frågorna varför, hur, vart och till vem fungerar det att exportera? Resultatet sammanställs i en affärsplan för export och sedan skapas ett system för uppföljning i samarbete med den regionale exportrådgiven och Business Swedens personal i utlandet.

Råd från Invest in Skåne och Business Sweden är kostadsfria och ni kan bestämma tid för möte med en av deras rådgivare genom Företagsakademin 3.0.

Business Swedens program ”Steps to export” sätter igång i vår i Skåne,
läs mer om det här

Klicka här för att få veta mer om Business Sweden

Klicka här för att få veta mer om Invest in Skåne

Affärsutveckling II med Björn Söderberg

Affärsutveckling 2 med Björn Söderberg

Superentreprenören Björn Söderberg leder affärsutvecklingsworkshop kring att förena affärsnytta med samhällsnytta.

– De som aldrig misslyckats är de som aldrig har försökt. Det är Björn Söderbergs motto som definierar och förklarar hans inspiration till att starta socialt hållbara företag i Nepal.

Björn Söderberg, Fair Enterprise Network gästade Företagsakademin 3.0 för att inspirera och motivera deltagarna i programmet Affärsutveckling 2. Att våga satsa för att skapa affärsnytta genom CSR var dagens agenda. Björn själv har startat fem vinstgivande företag med huvudsyfte att skapa samhällelig nytta i Nepal och i Sverige. Vad som driver honom är insikten om att det är vi själva som påverkar och skapar världen genom våra handlingar, medvetet eller omedvetet.

Det är flera saker som driver mig, det är kombinationen av att vi alla skapar den värld vi lever i och vi påverkar den med våra handlingar oavsett om man gör det aktivt eller inte. Jag har bestämt mig för att jag vill påverka världen i den riktning jag vill att den ska gå. Jag tycker också att det är riktigt kul att ge mig på någonting jag inte har en aning om hur man ska göra, ibland går det och ibland år det inte. Framförallt vill jag känna att det jag gör på dagarna har betydelse, säger Björn Söderberg.

Björn reste till Nepal direkt efter gymnasiet för komma bort från lilla Växjö och få perspektiv på livet. De sociala problem och den nedskräpning han mötte i Nepal var något som han inte alls var förberedd på och hans första instinkt var att boka en flygbiljett tillbaka till trygga lugna Sverige. När han diskuterade detta med sina nyvunna vänner, ett gäng föräldralösa ungdomar boende i en trång lägenhet i Katmandu, insåg Björn att han inte kunde smita från sitt ansvar.

Sedan dess har han startat fem företag, alla med hållbarhet som främsta drivkraft. Björn berättar hur hans företagande började av en slump. Utan affärsstrategi lyckades han sälja en beställning på ett stort antal julkort från Nepal till företag i Sverige utan att ha en aning om hur man återvinner papper.

 Vi misslyckades ju med vårt första uppdrag med julkorten men på vägen fick vi i gång ett företag som vi inte hade fått annars. Det är inte roligt att misslyckas, det gör riktigt ont. Men det man ska komma ihåg är att när det gör ont att misslyckas då gör man något man tycker är viktigt. Om man misslyckas och känner att det inte spelar så stor roll då ska man nog börja fundera på vad det är man håller på med, menar Björn.

Björns bästa tips för att få igång sitt hållbarhetsarbete är att börja redan idag.

Första steget är att inte vänta tills i morgon! Man måste tänka: okej var börjar jag? Och sen gå hem och göra det. Jag tror att vi i Sverige är uppfostrade i ett system där vi lär oss att det är fel att misslyckas och att det finns rätt och fel. Det börjar redan i skolan att man får lära sig att inte skriva fel på provet. I grund och botten är det där man lär sig att man ska gå den raka vägen och göra som alla andra. Tyvärr bygger inte det speciellt många framgångsrika företag. Jag tyckte det var bra som en kille sa här på föreläsningen ” om man bryter sig loss från den raka vägen finns ingen konkurrens”.

Mer om Björn Söderberg och hans företag hittar ni här

Mer om vårt program i affärsutveckling kan ni läsa om här

Att skriva för webben

Företagsakademin 3.0 befann sig tidigare idag på ett seminarium om vad man ska tänka på när man skriver på webben som inspiration inför vår egen kurs i ”Att skriva för webben” som startar den 10 december 2013. Dagen har också varit ett led i vårt eget lärande där vi har fått nyttig kunskap i kommunikation att arbeta med på vår hemsida.

Som besökare på en hemsida har man ofta ett uttänkt mål som man letar efter och det är sällan man har lika mycket tålamod som man har när man letar efter information i en fysisk text eller bok. Därför är det viktigt att tänka på enkelheten, tydligheten och logiken när man skriver för hemsidor.

Här kommer tre korta tips på vad som är bra att tänka på när man skriver texter på hemsidor:

  • Att ha tydliga och självständiga rubriker, det är inte alltid läsaren klickar sig fram till texten på det sätt som är planerat av hemsidans skapare. Gör inte texterna och rubrikerna beroende av tidigare information.
  • Ha många styckeindelningar, för att inte få för långa stycken i när man läser i mobilen bör man hålla sig kortfattad och ha en luftig text med tydliga mellanrubriker.
  • Uppställningar, figurer och faktarutor är effektivt, det är vanligare att man läser texter sporadiskt på en hemsida istället för linjärt som man gör med en bok. För att lätt hitta och göra innehållet intressant är punktlistor, relevanta bilder och grafik ett enkelt tips på hur man kan inspirera besökaren till att läsa vidare.

Mer tips och strategier bjuder vi på i vår kurs ”Att skriva för webben”  som startar den 10 december. Då pratar vi om nyttiga tips för hur man skriver på webben som varvas med praktiska övningar. Vi går även igenom hur man skriver för att påverka rankingen i Google och andra sökmotorer.

Kursen är till för våra deltagande företag och ni kan läsa mer och anmäla till introduktionskursen ”Att skriva för webben” här: Inbjudan Företagsakademin_kommunikationsutbildningar

CSR och kommunikation

Att se massmedia som en möjlighet att föra ut företagets budskap i olika sammanhang istället för ett hot är ett utvecklande steg att ta i företagets kommunikationsarbete. Att kommunicera ut sitt CSR- arbete kan leda till god publicitet, stärkt varumärke och ökad trovärdighet. Men trovärdighet bygger på transparens och det innebär att man inte bara ska kommunicera ut det som har fungerat bra utan att man också vågar prata om det som fungerar mindre bra, att erkänna sina brister och att hylla sina tillgångar. Men kommunikation innebär inte bara envägskommunikation. Att låta kunder, samarbetspartners och egen personal interagera i kommunikationen om CSR- arbetet ger ett större engagemang och förtroende. Med andra ord: kommunikationen är viktig, externt och internt.

Företagsakademin 3.0 erbjuder därför ett brett utbud av kommunikationsutbildningar för våra 18 deltagande företag för att få kunskap, råd och inspiration till hur man kan använda media på ett fördelaktigt sätt. Kurserna startar i augusti och anmälan samt mer information hittar ni under fliken Utbildningar

Våra utbildningar sätter i gång igen i augusti. Fram tills dess kan ni hitta inspirerande exempel från företag som har på ett lyckat eller mindre lyckat sätt nått ut med sin CSR- kommunikation här: http://csr-kommunikation.se/

Vi ses i augusti!

Avslutning i ”Att leda utan att vara chef”

Idag, 18 juni genomfördes sista tillfället för Företagsakademin 3.0s utbildning ”Att leda utan att vara chef”. Kursens examensuppgift bestod i att lösa ett konkret case. Deltagare skulle sätta sig in i rollen som vikarierande chef under ett år och lösa problemet med en orolig gruppdynamik inom ett företag. Många kreativa och användbara lösningar kom fram under förmiddagen som blev till värdefull kunskap för deltagarna att ta med tillbaka till sitt företag. Kursen ”Att leda utan att vara chef” har bestått av fem tillfällen med olika tema: Mitt ledarskap, Att förstå och påverka andra, Att hantera konflikt och missförstånd, Att bygga nätverk samt examensuppgiften som knöt samman kunskaper från alla tillfällen.

Generellt tycker jag att det har varit väldigt givande och kul att gå hit. Jag har längtat hit! berättar Maria Granquist från Sydassistans som har gått kursen med fyra kollegor. Sydassistans har varit det företag med flest representanter inom kursen och de menar att de har fått användbara verktyg som de kommer att ta med sig tillbaka till företaget.

Mycket av det vi har gjort här har vi verkligen tagit med oss och haft tankar på under möten och när vi har arbetat i grupper. Vi tar till exempel med oss hur man lägger upp arbetet och planerar, det har hjälpt mig jättemycket i arbetet överlag och även hemma, ska tilläggas. Vi pratar om vad vi har gjort här på kursen på våra morgonmöten, våra kollegor är ju nyfikna! säger Heléne Hellman från Sydassistans.

Till hösten kommer en till omgång av utbildningen ”Att leda utan att vara chef” att börja för de företag som är med i Företagsakademin 3.0. Mer om kurserna kan du läsa under fliken Utbildningar. Till hösten kommer det även finnas möjlighet till fördjupningskurser för vårens deltagare av ”Att leda utan att vara chef”.

Vi har haft mycket nytta av hur en grupprocess fungerar, var man själv befinner sig som ledare och när och hur man kan gå in och styra upp hur man ska lägga upp arbetet. Nu har vi fått prova på detta och då blir man ju säkrare i sig själv och så småningom känner man sig tryggare i att ta sig an större utmaningar. säger Jens Anshelm från Sydassistans.

Mot nya mål i Affärsutvecklingsprogrammet

Den 25 april genomfördes den sista delen på Företagsakademins utbildning i affärsutveckling. Kursen startade i mars med deltagare från sju olika företag. Under avslutningen fick deltagarna pitcha sina utvecklingsidéer för varandra och representanter från Malmö stad och Malmö Högskola. Dagen resulterade i många spännande presentationer och uppslag till nya affärsidéer. – Utbildningen har gett oss möjligheten att […]

Avslutning i Affärsutveckling -pitch av hållbara affärsidéer

På torsdag den 25 april genomförs den fjärde och sista träffen i Företagsakademins utbildning ”Affärsutveckling”. Det är åtta företag med 13 deltagare som varit med i den resultatorienterade utbildningen och deltagarna får pitcha sina utvecklingsidéer för varandra.

Kursen ”Affärsutveckling” handlar om att förena affärsnytta med samhällsnytta och ta företagen till nästa steg i utvecklingen. Under kursen har ämnen som hållbara affärsmodeller, att tänka affärsmässigt och hur man omsätter kreativitet till innovation behandlats. Kursen riktar sig till personer som är drivande i företagens arbete med affärsutveckling. Pitchen är en möjlighet att få återkoppling på hållbara affärsidéer kopplade till företagets befintliga verksamhet och hur man kan fortsätta med arbetet efter kursens slut.

Kursen leds av företagsutvecklaren Mick Cordero från Plan B. Han tycker att kursen har varit mycket givande och ser fram emot att höra vad deltagarna har kommit fram till för idéer på torsdag. Mick menar att han också har lärt sig något nytt på utbildningen:

– Jeg er blevet bekräftet i hur nyttigt det kan være at arbejde med affärsutveckling, både for små och mellemstore företag. Det er ofte noget vi som företagere nedprioritere, og det er synd, da der findes mange muligheder for at utveckle företagene selv med små indsatser.

Deltagarna har fått redskap för hur de kan fortsätta att arbeta med affärsutveckling framöver. Mick ger sina tips på hur man kan utveckla sin affärsplan på ett hållbart sätt i framtiden:

– Det behöver inta at väre dyrt eller kompliceret at arbejde med affärsutveckling. Det vigtigaste förste steget er at sätte tid af og prioritere at arbejde med företaget utveckling. Der findes så mange ting man kan gøre, f.eks inden for markedsføring, netværk, nye produkter eller partnerskaber. Og ideerne findes ofte inden for företagets egne medarbejdere – der skal bare skabes plads til at folde idéerne ud.

Utbildningarna i Företagsakademin 3.0 är igång!

I klippet träffar du några av företagsledarna och föreläsarna från utbildningen CSR för alla, 16 januari

CSR för alla

Emma Ricci och Per GrankvistÖver 80 medarbetare och några chefer har nu gått utbildningen CSR för alla. Grundutbildningen i CSR med fokus på kopplingen mellan affärsnyttan i samhällsnyttan startade upp årets utbildningar.  CSR för alla är den första utbildningen för medarbetare på de 18 deltagande företagen i projektet.

Förutom medarbetare från de deltagande företagen så var Per Grankvist, en av Sveriges ledande röster inom CSR, på plats och förklarade genom konkreta exempel med utgångspunkt i konsten hur företag kan jobba med hållbarhet på ett lönsamt sätt. Förmiddagens andra talare var Emma Ricci som berättar ur ett medarbetarperspektiv om VA SYDs arbete med hållbarhet och hur det har skapat en intern stolthet och utvecklat organisationskulturen.

Grundutbildningen CSR för alla ger medarbetarna på företagen en gemensam grund att stå på och kunskap om ställningstagandet som företaget tar. Kunskap och verktyg kommer att ges till hela ledet i företagen. Från företagsledningen med utbildningen Att leda för hållbarhet till nyckelpersoner på företagen som kommer att få utbildning i affärsutveckling med inriktning mot CSR, innovation, kommunikation, export samt ledarskapsutbildning för ledare utan chefsbefattning.