FAQ

Vad är CSR?

CSR eller Corporate Social Responsibility, handlar om att man som företagare tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för de resurser som finns och företagets påverkan på omvärlden. Kort sagt handlar det om att hushålla med och hantera resurser på ett bra sätt. Det kan handla om att utveckla nya produkter och tjänster, förbättra produktionen, spara energi, men också om att bättre ta hand om de anställda och ta tillvara deras förmågor och kunskaper.

Varför ska mitt företag arbeta med CSR?

Av flera anledningar. CSR har gått från att vara en del av företagens riskhantering till att bli ett självklart val för många eftersom det så tydligt ökar konkurrenskraften. Företag som tar ett ökat ansvar för sin påverkan och sin personal lockar fler intressenter och kunder. Ett lyckat arbete med CSR skapar etiska värden som stärker varumärket. Att arbeta med CSR leder också till att man tänker till och utvecklar nya idéer och ser nya marknader.

Hur kan mitt företag använda mig av Företagsakademin 3.0?

Vi vänder oss till medlemmar i Malmö Företagsgrupper samt andra intresserade företag och vårt mål att hjälpa just ditt företag att se hur ni kan använda er av CSR. Allt arbete kommer att utgå från ditt företags verksamhetsmål och anpassas efter er. Och det behöver inte vara svårt. Flera företag arbetar redan med CSR, men har inte formulerat det för sig själva. Med hjälp av vår kunskap och kompetens, samt våra nätverk, kan vi förstärka möjligheterna att få ditt företag att växa och utvecklas. Vi erbjuder:

• Skräddarsydda utbildningar för 18 redan utvalda företag, vilka tillsammans omfattar cirka 450 anställda

• Nätverk inom CSR, Innovation, Internationella kontakter och Studenter-Näringsliv som är öppna för alla intresserade företag

• Samarbeten mellan näringsliv, Malmö stad och Malmö högskola

Vilka andra företag är med?

18 småföretag från Malmö Företagsgrupper ansökte under 2011 att ta del av projektets skräddarsydda utbildningar i syfte att göra frågor om CSR, mångfald och likabehandling till en del av deras verksamhetsplanering och affärsutveckling. Utöver det omfattar projektet nätverks- och seminarieinsatser för ytterligare 200 företag i regionen.

Medverkande företag:

Arbetskraft Öresund
APL
Axion Revisionsbyrå AB
BRC i Malmö AB
CeDe Group AB
Cetec Electric AB
GLOBALScandinavia
Globalbygg AB
Malmö Folkhögskola
Metop AB
Mobergs Mekaniska AB
PoG Woody Bygghandel
Pramo Ekonomi&Data AB
Servicepoolen i Skåne AB
Stanly Plåt
Sydassistans AB
Xenofilia
Zenit design group AB

Vem står bakom Företagsakademin 3.0?

Projektägare är Malmö stad, Stadsområdesförvaltning Öster och projektet sker i samarbete med Malmö stad Näringslivskontoret, Malmö högskola och Malmö Företagsgrupper. Stadsområdesförvaltning Öster har tagit sig an projektet eftersom det stämmer väl överens med områdets satsning på samarbeten med företag med en tydlig CSR-strategi.

Varför har Malmö stad gått in i detta?

Malmö stad har länge haft ett nära samarbete med det lokala näringslivet. För att staden och dess invånare ska må bra är det viktigt att näringslivet i Malmö får tillfälle att utvecklas och växa. Likaså är det viktigt för Malmö stad som organisation att Malmö högskola är med i utvecklingen av staden och kan bidra med sin kompetens. Därför är vi tre parter som gemensamt har gått in i projektet för att titta på hur det offentliga, det privata och akademin gemensamt kan skapa modeller och goda exempel för hur mindre företag kan växa på ett ansvarsfullt sätt. Samverkan över gränser och de relationer som skapas under resan är nyckeln till detta.

Varför är CSR viktigt för Malmö stad?

Det är viktigt att alla de samhällsaktörer som vill ta ett utökat ansvar och bidra till en god samhällsutveckling tillåts göra så och att vi som organisation uppmuntrar till detta. Malmö stad arbetar på flera olika håll med att ta fasta på andra aktörers engagemang och kunskap, exempelvis inom ramen för arbetet med Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Här arbetar staden utifrån ett tydligt fokus med att involvera samtliga samhällskrafter i arbetet med att skapa en ur alla aspekter hållbar stad. Näringslivet har en ytterst viktig roll i detta arbete.

Varför är Stadsområdesförvaltning Öster projektägare?

Rosengård är kanske ett av Sverige mest kända områden och det ligger i Stadsområde Öster. Det händer mycket i Rosengård. Radhusbebyggelse, superbussar, klimatsmarta renoveringar av fastigheter, Rosengårds station, Framtidens skola, Områdesprogram Herrgården, utveckling av stråket – detta är bara några exempel på förändringar som är på gång i området och i Malmö. Stadsområdesförvaltning Öster arbetar fokuserat med att involvera det lokala näringslivet i förändringsprocesser och har dessutom redan ett etablerat samarbete med Malmö högskola. Vidare samarbetar förvaltningen medvetet med företag som har en tydlig CSR-strategi kopplat till utvecklingen av Rosengård och Malmö. På så sätt är det naturligt att Stadsområdesförvaltning Öster tillsammans med Malmö stads näringslivskontor är engagerade i projektet från kommunens sida.

Vilket är Företagsakademin 3.0:s mål?

Företagsakademin 3.0 vill ge små- och medelstora företag tillgång till den kunskap inom CSR och de nätverk som utvecklar företagens kompetens, stärker företaget i konkurrensen och skapar långsiktig utveckling och tillväxt. Vi vill att de deltagande företagen ska öka sin omsättning och/eller ha ett ökat antal anställda som kan ta bredare arbetsuppgifter genom att de har förbättrat sin kompetens. Det gör både företagen starkare och mer konkurrenskraftiga vilket gynnar företagen, de anställda och samhället i stort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s